fbpx

לובי 99 הוא ארגון ללא מטרת רווח, א-מפלגתי שהוקם כדי לקדם את האינטרס של הציבור הרחב, שאין לו ממון לשכירות לוביסטים, מול מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה. אנו פועלים בכדי לשנות, לשפר ולתקן את המציאות הכלכלית-חברתית בישראל. להקטין את כוחם של בעלי ההון הגדול באמצעות קידום מדיניות שתחבר בין ההמון לשלטון, במקום בין ההון לשלטון.

המודל שלנו:

1. מימון המונים – לכסף קטן של רבים מול כסף גדול של מעטים – מודל ההכנסות של המיזם מבוסס על מימון המונים. כל מי שמשתתף בדמי חברות חודשיים, בכל סכום לבחירתו, מקבל חברות במיזם וזכויות השפעה שוות, ללא קשר לגובה דמי החברות. ניתן לתרום תרומה חד פעמית אך זו לא מקנה חברות.
חברות ללא התחייבות – ניתן לבטל את הוראת הקבע והחברות במיזם בכל עת באמצעות שליחת מייל או שליחת טופס ביטול חברות בכל סוף שנה החברים מקבלים מאיתנו מייל המרכז את הקבלות שלהם לאותה שנה, אותן ניתן להגיש למס הכנסה לצורך החזר מס על פי סעיף 46 א'.

2. זכויות השפעה – כלובי 99 פועל לקדם נושאים כלכליים-חברתיים לטובת האינטרס הציבורי. מי שקובע מהו האינטרס הציבורי הוא הציבור עצמו – חברי וחברות המיזם על ידי:

  • הצעות לטיפול בסוגיות הנכנסות תחת נושאי הגג הקיימים (נושאים שכבר נבחרו בעבר ע"י חברי המיזם) ניתן לשלוח אלינו במייל בכל זמן, והלוביסטים האחראיים על הנושא ייבחנו האם יש באפשרותנו לטפל בהתאם לשיקולים מקצועיים. לרשימת נושאי הגג והפעילות שלנו.
  • נושאים חדשים, שאינם נכללים תחת נושאי הגג הקיימים, יבחרו בהצבעת חברים שמתקיימת אחת לשנה. ניתן לשלוח הצעה לנושא חדש בכל עת, דרך טופס הצעות הנושאים. כל חבר/ה רשאי/ת להציע עד נושא חדש אחד בשנה. כל הנושאים המוצעים נבחנים על ידי מחלקת המחקר וצוות הלוביסטיות על פי הקריטריונים המקצועיים המוגדרים כאן. בנוסף, לחברים תהיה אפשרות להביע התנגדות להצעות לנושאים, הצעות שיקבלו התנגדות משמעותית מצד החברים יפסלו.
  • אחת לשנתיים מתקיימת הצבעת חברים על הורדת נושא גג, בה החברים יוכלו לבחור נושא מתוך רשימה מצומצמת של הנושאים שלנו, שנפסיק את הטיפול בו, וזאת על מנת להצליח לעמוד בהוספת נושאים חדשים תוך מיצוי הנושאים הקיימים.
  • לאורך השנה מתקיימות 2-4 הצבעות קטנות בנושאי התוכן, המחקר, השיווק והמחלקה המשפטית, בהן נבקש את הכרעת החברים בנושאים מיידים שעל סדר היום.
  • התקציב השנתי של המיזם מובא לאישור החברים בהצבעה. הצעת תקציב שתקבל 25% התנגדות ומעלה תפסל ותובא במקומה הצעה חלופית.

3. תקשורת מול הקהילה – חברי המיזם הם "בעלי ההון" שלנו, להם אנחנו מחוייבים בדין וחשבון ובשקיפות רחבה ומעודדים למעורבות בפעילות שלנו. לשם כך מתקיימת תקשורת ישירה עם חברי/ות המיזם דרך עדכון שבועי על העשייה (צפו לו בימי שישי), עדכונים יומיים שוטפים ברשתות החברתיות וקבוצות חברים סגורות (בפייסבוק וטלגרם) בהן נערכים דיונים עם צוות התוכן. מעבר לכך חברי המיזם מוזמנים לאירועים, מפגשים, שולחנות עגולים עם קובעי ההחלטות במשק, ועוד. ואל תשכחו שניתן לפנות אלינו בכל עת בכל נושא במייל או בטלפון.

יחד נוכיח שוב שכסף קטן של רבים יכול לגבור על כסף גדול של מעטים, יחד נמשיך לייצג ולקדם את האינטרסים של הציבור הרחב שאין לו ממון לשכירת לוביסטים.