fbpx

שבוע לאחר שיצא לדרך, המיזם החברתי לובי 99 שוכר את הלוביסט החברתי הראשון. זאת לאחר שגייס כמעט 87 אלף ₪ באמצעות Headstar תוך שהוא חוצה את רף-המטרה של 70,000 ₪ תוך פחות מחודש. הלובי הוא מיזם חברתי כלכלי שמטרתו להילחם לטובת האינטרסים של הציבור הרחב באופן שיתופי. מחוללי המיזם אמרו שבימים האחרונים פנו אליהם לוביסטים רבים שהציעו את שירותם.