fbpx

השתתפות הציבור הישראלי בקבלת ההחלטות אסור שתסתיים בבחירות לכנסת. באמצעות גופים הפועלים במשכן ובמסדרונות השלטון, יכולים האזרחים להיות יותר מניצבים סבילים אשר חוקים מונחתים עליהם.

"עד קיץ 2011, זיהו, אמנם, אזרחים בישראל עוולות חברתיות אך לא ידעו כיצד להתמודד עמן. נקודת המפנה היתה במחאה החברתית: הציבור הבין שכשהוא הולך יחד, יש לו כוח רב לשנות עוולות חברתיות", אומר יאיר פינק, מייסד ומנכ"ל לובי 99, מיזם חברתי הפועל לקדם אינטרסים של הציבור מול מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה.

ואכן, בשנים האחרונות קמו גופים חברתיים שמשרתים את הציבור בתוך משכן הכנסת אגב מגע יומיומי מול נבחרי הציבור. לובי 99, למשל, ניצב בעבודתו מול יותר מ–200 לוביסטים הרוחשים במסדרונות הכנסת והמייצגים את האינטרסים של בעלי הון ושל התאגידים המסחריים הגדולים.

”הלובי הוא למעשה לוביסט של הציבור", אומר פינק. מימון המונים מאפשר ללובי לממן שני "לוביסטים" בכנסת ומול משרדי הממשלה (לינור דויטש ואבי לב).

"זהו מיזם הזנק חברתי שמטרתו לחבר בין הציבור, שנמצא רחוק ממקבלי ההחלטות ומנותק מהם, לבין מה שקורה בכנסת, בעיקר בוועדות הכספים, הכלכלה והרפורמות", אומר פינק. "הסדרה האמריקאית 'בית הקלפים' היתה מחווירה לעומת החיים האמיתיים אצלנו לו מצלמות היו מוצבות בישיבות אלה!״

לכתבה המלאה: http://bit.ly/2KbivkD