fbpx

בהליך בחירה שנמשך כחודש הצביעו 64% מחברי הארגון בעד קידום נושא זה. נושאים חשובים נוספים שיקודמו הם הגבלות על לוביסטים בעת מעבר מהמגזר הציבורי לפרטי, הגבלת כְּהוּנוֹת ראשי ערים לשלוש ואכיפת חוק חופש המידע.

לקראת פתיחתו של מושב הקיץ, הציב הלובי את המלחמה בשחיתות ברשויות המקומיות בראש סדר עדיפויותיו. בפער קטן, 60%, נבחר תחום הַעֲצמת האזרח אל מול הרשויות, וּבַשלישי – האדם העובד בישראל (44%).

עו"ד לינור דויטש, הפועלת בכנסת מטעם הלובי אמרה כי "מושב הכנסת  הקרוב יהיה עמוס בשלל נושאים חשובים, שכן תפקיד בית המחוקקים ונבחריו הוא לייצג את הציבור. אני גאה בהליך הדמוקרטי שאנו מקיימים, המאפשר לציבור להשמיע את עמדותיו ולהעלות לסדר היום של כנסת ישראל נושאים החשובים לציבור. מתוצאות ההצבעה ברור כי השחיתות השלטונית בכלל, וברשויות המקומיות בפרט מטרידה חלק גדול מהציבור, ועל כן בכוונתנו לפעול למיגור תופעות אלה".

לובי 99, הלובי הציבורי הראשון, שם לו למטרה לשמש המקף בצירוף המון-שלטון (במקום הון-שלטון). מיזם זה, הראשון מסוגו בעולם, מקדם, כהגדרתו, את האינטרסים של הציבור הרחב אל מול אלה, המסחריים, המיוצגים על ידי הלוביסטים של בעלי ההון.

לכתבה המלאה: http://bit.ly/31rgV3u