fbpx דלג לתוכן

הון שלטון

 • נגיש מספר הצעות חוק בעקבות דו"ח פישמן (סודיות ויחידת אכיפה).
 • נגיש את "חוק צינון" – מניעת קיצור צינון.
 • נגיש את חוק "שקיפות מונופולים" (פרסום דו"ח על ידי מונופולים גם אם אינם ציבוריים).

תחבורה ציבורית

 • נפעל להגדלת תקציב האוטובוסים.
 • נפרסם מפת נת"צים על נתיבים קיימים.
 • נקדם חקיקת שבילי אופניים להכנסת פרק של תסקיר תחבורה לתמ"א 42 (תכנית מתאר לתחבורה יבשתית).

משאבי טבע

 • נקדם קמפיין להפחתת מחיר הגז לקראת פתיחת ההסכם עם חח"י ב 2021.
 • נמשיך לעבודה על הערעור לבית הדין להגבלים מתוך מטרה לקבוע הלכה חדשה במיזוג של מונופולים.
 • נקדם גביית המיסים על משאבי הטבע.

שקיפות

 • נגיש את חוק המאעכרים המרחיב הוראות שקיפות על לוביסטים מול משרדי ממשלה ורשויות מקומיות.
 • נקדם תיקון לחוק הפקסים, כך שיחול על בנקים וחברות ביטוח.
 • נקדם פיילוט שקיפות בהצבעות.

פנסיה וביטוח

 • נקדם מעבר מסוכני ביטוח ליועצים אובייקטיבים.
 • נפעל לקידום שקיפות בדמי ניהול חיצוניים.
 • נפעל להקמת מוסד בוררות ביטוח.

בריאות

 • נגיש הצעת חוק לפיקוח על לחם מקמח מלא במקום אחיד לבן.

מלחמה ברשויות המקומיות

 • נגיש הצעת חוק לתגמול ולסמכויות חברי מועצה.
 • נגיש הצעת חוק לשידור ישיבות מועצה ושקיפות בוועדות (תכנון ובניה וכו).
 • נפעל להקמת מוסד בוררות ביטוח.
Categories: Uncategorized