fbpx

בתצלום נראה המשנה למנכ"ל כי״ל, דני חן, יוצא מלשכת חבר-כנסת באגף הח"כים במשכן. גורם באוצר לא זוכר לחצים כבדים שהופעלו על האוצר כפי שהיה במסקנות ועדת ששינסקי. התמונה שמוצגת לפניכם ממחישה כיצד נראית מלחמה על מאות מיליוני שקלים.

למשכן הגיעו בכירי כי״ל כדי להפעיל את מכבש הלחצים  לרכך, לדחות או אף למסמס את מסקנות ועדת ששינסקי הכלולות, בינתיים, בחוק ההסדרים. אגף לשכות הח"כים אמנם נסתר יחסית בכנסת ומסדרונותיו חשוכים, אך בכל זאת מדובר במקום ציבורי שבו מסתובבים גם עיתונאים, פעילים חברתיים או יריבים עסקיים. הקרב שמנהלת כי״ל עובר גם במקומות סמויים יותר מהעין, כמו משרדי ראש הממשלה והאוצר במאות מפגשים ושיחות טלפון.

הוועדה בראשות פרופ׳ איתן ששינסקי, מונתה ב-2014 כדי לבחון את גובה התמלוגים שישלמו למדינה חברות הכורות משאבי טבעי שאינם גז ונפט. הוועדה מונתה לאחר שהיה ברור ששיעור התמלוגים שהמדינה גובה מחברות המחצבים נמוך מהנהוג בעולם והדבר בא על חשבון הציבור. הוועדה קבעה כי יוטל על החברות מס רווחי-יתר בשיעור מרבי של 42% והן יחויבו בתמלוגים אחידים של 5%. כניסת ההמלצות לתוקף המתוכננת ל-2017 אמורות להגדיל את הכנסות המדינה לכדי 400-500 מיליון שקל בשנה.

בפועל, המסקנות מכוונות בעיקר לכי״ל שהיא בעלת הזיכיון לכריית מינרלים בים המלח, המנהלת מזה כשנה מאבק איתנים במטרה לרכך או למסמס את מסקנות הוועדה. בלחץ ראשי החברה שהפעילו את ראשי הוועדים בחברה ואת ראשי רשויות מהדרום כמעט הביאו את נתניהו להוצאת המסקנות מחוק ההסדרים. בלחצם של שר האוצר משה כחלון ושר הכלכלה אריה דרעי הוחלט  בישיבה דרמטית של הקבינט הכלכלי להותירן בחוק, אך במקביל הוקמה ועדה מרובעת (משרדי ראש הממשלה, האוצר, הכלכלה והמשפטים) שצריכה להגיע להסכמות פה אחד בנוגע לחוק. זהו הפורום הקובע הנוגע לחוק, והמאבקים שם רחוקים מלהסתיים.

לכתבה המלאה: http://bit.ly/2KGA2k5