fbpx

למסמך המקורי

2018 ביוני 4

לכבוד
חברי ועדת הכספים
כנסת ישראל

הנדון: מחסור חמור בנהגי אוטובוס מונע את הרחבת השימוש בתחבורה הציבורית

אנו מודים לכם, כי בחרתם לדון ביום הסביבה, דווקא בשינוי סדרי העדיפויות בתקציב התחבורה לטובת
התחבורה הציבורית. לתחבורה ציבורית יעילה ישנן תועלות סביבתיות משמעותיות, כמו גם תועלות בריאותיות
וכלכליות. ארגונים כלכליים חשובים בהם ה OECD וקרן המטבע הבינלאומית קבעו לאחרונה את מה שאזרחי
ישראל חווים יומיום: הפקקים בישראל הם הגרועים ביותר במדינות המערב והפתרון מצוי בהרחבת שירותי
התחבורה הציבורית. חשוב לנו, לקראת הדיון שיתקיים מחר, 5 ביוני 2018 ,לשים זרקור על סוגיה שהיא בעיקרה
תקציבית ופתרונה יכול לסייע מאוד להרחבת ושדרוג התחבורה הציבורית בישראל.

1 .משרד התחבורה משקיע תקציבים משמעותיים בתחבורה ציבורית מסילתית, רכבות כבדות
ומערכות להסעת המונים. פרויקטים אלה, חשובים ככל שיהיו הם ארוכי טווח ויהוו פתרון
משמעותי לבעיית העומס במטרופולונים רק בעוד עשר שנים ויותר. בנוסף חשוב לציין, כי התכנית
האסטרטגית של משרד התחבורה שגובשה בשנת 2012 קובעת כי יש להגדיל בצורה משמעותית את
תקציבי התחבורה הציבורית, גם ביחס לתקציב המאושר כיום כולל הסטה של מיליארד עד
מיליארד וחצי שקלים מתקציבי בניית כבישים.

2 .לכן, יש צורך בקידום מהיר של פתרונות קצרי טווח לבעיית העומס בכבישים ברוח ההמלצות של
ה OECD וקרן המטבע. הפתרון המשמעותי ביותר בטווח הקצר הוא הפיכת מערכת האוטובוסים
בישראל ליעילה, מהירה ונוחה. ישנם שלושה חסמים עיקריים לכך: העדר נתיבי תחבורה ציבורית,
מחסור במסופים תפעוליים ומחסור חמור של 500,3 נהגי אוטובוס.

3 .המחסור בנהגי האוטובוס לא מאפשר הרחבת תדירות בקווי האוטובוס וודאי שלא לייצר קווי
אוטובוס חדשים. מאות נסיעות מתבטלות ברחבי הארץ כל יום בגלל מחסור בנהגים. תוספות
שירות שמשרד התחבורה קבע שחיוניות על פי הכללים שהוא עצמו קבע, בעיקר באזורי פריפריה
אינן מבוצעות.

4 .שכרו הבסיסי של נהג אוטובוס בישראל הוא 39 שקלים בשעה (בפועל בשל שיטות תמריצים השכר
גבוה יותר במספר שקלים בודדים). שכר נהגי האוטובוס עלה לפני שנתיים בתמיכת בממשלה, עם
זאת, השכר איננו מספיק אטרקטיבי כדי למשוך נהגים לתחום ויותר מזה כדי שנהגים שכבר עברו
את ההכשרה יבחרו להמשיך לעבוד כנהגי אוטובוס למרות התנאים השוחקים.

5 .ללא העלאת שכר הנהגים המחסור לא ייפתר. להערכתנו, משרד התחבורה מבין זאת לאחר שנתן
ידו לחתימה על הסכם העבודה באגד שמביא את השכר הבסיסי ל 43 שקלים לשעה וכולל
לראשונה גם תוספת ותק. עם זאת, משרד התחבורה לא נוקט פעולה יזומה להעלאת שכר הנהגים
בכל הענף למרות הצורך הדחוף בכך.

6 .אנו קוראים לכם לבוא בדין ודברים עם משרד התחבורה לצורך פתרון מהיר לבעיה דחופה זו.
נשמח לענות לכל שאלה בנושא,

מור גלבוע, מנכ״ל מגמה ירוקה
גיל יעקב,  מנכ"ל 15 דקות
מרב דוד, לובי 99
תמר קינן,מנכ״לית תחבורה היום ומחר
ארגון צרכני תחבורה ציבורית
דרור בוימל, מנהל תחום תכנון החברה להגנת הטבע
יעל דורי,  ראש תחום תכנון אדם טבע ודין