fbpx

בעלי האינטרס משפיעים על קבלת ההחלטות בכנסת לאורך כל השרשרת. מספר ההחלטות שיתקבלו ושלא יתקבלו בגלל מעורבות בעלי אינטרס והלוביסטים שלהם הוא גדול מדי“. לינור דויטש נאבקת עבור הציבור במקום שאין לו מספיק כוח במסגרת הארגון החברתי לובי 99 שאותו ייסדה עם יאיר (יאיא) פינק. הלובי ממומן כולו במימון המונים ציבורי והוא משמש כמשקל נגד ללוביסטים של התאגידים הגדולים.

כמה שעות ביום את מקדישה לפעילות של הלובי?

"24/7. אין רגע שבו אני לא עובדת ואני אומרת זאת באהבה רבה. חלק מהותי מעבודתי הוא ברשתות ובערוצי התקשורת, ולכן נחוץ חיבור מתמיד ולכך גם אין שעות רגילות; חוגי בית, הרצאות והפעילות בכנסת שהיא בשעות הבוקר. שילוב זה של ארגון מקצועי ומיזם המונים הגדול בישראל הוא נדיר, ולמעשה אנו מיזם הֶזְנֵק (startup) חברתי. לכן גם שעות-העבודה שלנו אינן רגילות – כמו בכל מיזם הזנק".

מהניסיון שלך, עד כמה משפיעה פעילות הלוביסטים על אורח חיינו?

"בעצימות הגבוהה ביותר שניתן לדמיין. אין שום נושא, תחום או אינטרס שבו לוביסטים אינם משפיעים על קבלת ההחלטות, מראשית הדרך, עוד לפני שהנושא מובא לידיעת הציבור, עד לחקיקה בכנסת. בעלי האינטרס משפיעים על קבלת ההחלטות לאורך כל השרשרת. מבריאות ועד לאפודים זוהרים ברכב; אין נושא בחיינו שלא מושפע מפעילותם".

מהיכרותך עם הכנסת, האם זה מקום מסואב או שיש עוד תקווה?

"המילה סיאוב לא מִדתית שכן הכל חוקי. אנחנו בעד חוקיות והיא מאפשרת להאיר הכל בזרקור ובאור-השמש. המתרחש במחשכים הוא הגרוע. שקיפות הכנסת היא גבוהה יחסית מזו שבממשלה שכן, על פי החוק הקיים, אין חובת דיווח ושקיפות בממשלה, ואנו מנסים לשנות זאת מיומנו הראשון".

מה הרגע במאבק שבו את הכי גאה?

"וואו, יש הרבה. ההעברה של חוק הלוביסטים – היינו הראשונים שהצליחו להעביר תיקון על עבודת הלוביסטים והגברת השקיפות של פעילותם. לפנינו היו עשרות הצעות שנכשלו. הצלחתנו היא גם הודות לחבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד ששיתף איתנו פעולה בענין חשוב זה".

איזה שינוי היית רוצה לראות מחוץ לתחום הפעילות שלך?

"באופן כללי הייתי רוצה יותר שוויון. פירוק מוקדי-הכוח יצמצם אי-שוויון מקומם זה בין אלה שיש להם כסף לבין אלה שאין להם".

לכתבה המלאה: http://bit.ly/2XsCiOI