הפרדת הון שלטון

1. הרחבת חובת הצינון לשאר הבכירים במגזר הציבורי
מאשר 207 96.7%
לא מאשר 7 3.3%
2. הרחבת החלת ניגודי עניינים של ח”כים
 
מאשר 211 96.8%
לא מאשר 7 3.2%
3. קידום הסדרה של הליך המינויים במדינת ישראל
 
מאשר 208 95.4%
לא מאשר 10 4.6%
4. חיזוק עצמאות הממונה על ההגבלים העסקיים
 
מאשר 207 95%
לא מאשר 11 5%

מיסוי הוגן

1. מיסוי תאגידי ענק
 
מאשר 193 88.9%
לא מאשר 24 11.1%
2. חובת פרסום דוח מינהל הכנסות המדינה
 
מאשר 209 96.8%
לא מאשר 7 3.2%
3. דיווח תאגידי לחברות בינ”ל
 
מאשר 197 92.5%
לא מאשר 16 7.5%
4. ביטול פטור על מיסוי נאמנות לתושבי חוץ
 
מאשר 198 91.7%
לא מאשר 18 8.3%
5. קידום הצעה להחלת מס ירושה מדורג מעל סכום של 15 מיליון ש”ח
 
מאשר 177 81.2%
לא מאשר 41 18.8%