הישגי הלובי של הציבור במושב הקיץ 2018:

 

הישגי הלובי של הציבור במושב החורף 2018: