הישגי הלובי של הציבור במושב החורף 2018:

 

לשיתוף