fbpx
Uncategorized

טור דעה של מרב ב"דה מרקר" על כך שדרוש "שר יציאה מהפקקים" (אוקטובר 2018)

למדינת ישראל דרוש "שר יציאה מהפקקים" פקידי הממשלה הגיעו להבנה שללא רכבת תחתית בגוש דן, לא יהיה שיפור משמעותי במצב הפקקים, ולוח הזמנים הריאלי להקמתה הוא רחוק מדי. כעת, במשרדי האוצר והתחבורה מדברים על תאריך יעד אופטימי של 2030 (עדיין 12 שנה בעתיד), אבל עד אז כולנו הפקקים ימשיכו לקחת קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

כתבה על אישור מסקנות ועדת ששינסקי 2 בכנסת (נובמבר 2015)

האינטרס הציבורי גובר על אינטרסים צרים: המלצות ועדת ששינסקי 2 אושרו בוועדת הכספים לאחר שנים של דיונים, המלצות ועדת ששינסקי 2 אושרו בוועדת הכספים ב8/11/15. ועדת ששינסקי 2 הוקמה בשנת 2013, ועסקה במיסוי רווחי היתר של חברות הכורות וחוצבות משאבי טבע. מדיניות המיסוי שעליה המליצה הוועדה תניב למדינה כ-400 מיליון קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

כתבות על תלונה שהגישו נגדנו כי"ל לאחר שחשפנו את מסע הלחצים שהפעילה החברה על ח"כים

לובי 99 חושף לחצים המופעלים על חברי כנסת על ידי חברות לובי – וחברת הלובי גלעד מגישה תלונה בתגובה חברת הלובינג ״גלעד״, הגישה תלונה בכנסת כנגד לובי 99 בעקבות החשיפה של מחבש הלחצים שהפעילו כיל ו״גלעד״ המייצגת אותם, על חברי הכנסת שישבו בוועדת הכספים ודנים במסקנות ששינסקי 2. המלצות ששינסקי קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

עמדת קואליציית הארגונים החברתיים בפני בנק ישראל לעניין העמלה הצולבת (ינואר 2018)

עמדת קואליציית הארגונים החברתיים בפני בנק ישראל לעניין העמלה הצולבת לקריאת המסמך המלא רקע בהודעתו מיום 2018.01.16 מבקש בנק ישראל את עמדת הציבור בעניין גובה העמלה הצולבת, בהמשך למתווה שהוצג באותה הודעה ובמסמכים נלווים. אנו מתכבדים להגיש להלן את עמדתנו לעניין זה. ככל שיהיה שימוע בעל-פה, אנחנו מבקשים להציג בו קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

 נייר עמדה למפקחת על הבנקים בנושא גובה העמלה הצולבת (מאי 2017)

הנדון: עמדת הארגונים החברתיים בנושא גובה העמלה הצולבת להורדת המסמך המקורי – נייר עמדה למפקחת על הבנקים בנושא גובה העמלה הצולבת – מאי 2017 נייר זה נכתב במענה לקריאת בנק ישראל "קריאה לקבלת עמדות הציבור: עמלה צולבת בעסקאות כרטיסי אשראי" תקציר- תמצית עמדת הארגונים החברתיים עמדת הארגונים החברתיים היא שיש לפעול קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

נייר עמדה לחברי ועדת הרפורמות (מאי 2017)

חברי וועדת הרפורמות הכנסת נייר עמדה והסתייגויות לטיוטת הצעת החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים קואליציית הארגונים החברתיים למסמך המקורי 1. כחברי קואליציית הארגונים החברתיים )המכתב חובר על ידי "צדק פיננסי" ו"לובי11 ,)"אנו מברכים על הצעת החוק ורואים בה המשך ישיר לחוק הגברת התחרות במערכת הבנקאות ופתיחת שוק האשראי בישראל. יחד קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

הערותינו לתזכיר החוק (יולי 2016)

לכבוד הלשכה המשפטית משרד האוצר הנדון: הערות לתזכיר חוק הגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-6102 למסמך המקורי אנחנו מתכבדים להגיש את תגובת קואליציית הארגונים החברתיים בנושא הבנקאות לתזכיר החוק "להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-6102 ." קואליציית הארגונים חברה יחד על מנת להוות קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב למנהל רשות המסים – הענקת פטורי מס לקרנות הון זרות על-ידי רשות המסים (אוגוסט 2018) –

לכבוד ערן יעקב מנהל רשות המסים מר יעקב הנכבד, הנדון: הענקת פטורי מס לקרנות הון זרות על-ידי רשות המסים למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. כמיזם מימון ההמונים הגדול קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב למנהל רשות המסים – בקשה לדיווח על התקדמות מיסוי גוגל ופייסבוק (יולי 2018)

לכבוד ערן יעקב ראש רשות המסים א.נ, הנדון: דיווח התקדמות מיסוי החברות הגדולות בעקבות חוזר כלכלה דיגיטלית למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. אלפי חברי הארגון משלמים סכום קבוע קראו עוד…

By שני גבאי, ago