fbpx דלג לתוכן
Uncategorized

מכתב ליו״ר ועדת הכספים – בקשה לחקר התנהלות הבנקים והפיקוח על הבנקים בפרשת ההלוואות לפישמן ודנקנר (ינואר 2017)

למסמך המקורי לכבוד: ח"כ משה גפני כנסת ישראל חבר כנסת נכבד, הנדון: בקשה לחקר התנהלות הבנקים והפיקוח על הבנקים בפרשת ההלוואות לפישמן ולדנקנר 1. בחודשים האחרונים נחשפים פרטים מטרידים על התנהלות הבנקים לאורך שנים רבות מול אנשי העסקים אליעזר פישמן ונוחי דנקנר. הבנקים סיפקו להם הלוואות ענק ללא בטחונות מספקים, קראו עוד…

Uncategorized

מסמך שהעברנו למפלגות בנושא התחבורה הציבורית לקראת הבחירות (פברואר 2019)

למסמך המקורי ישראל עומדת : עקרונות מדיניות לפתרון בעיית הפקקים בישראל מדינת ישראל נמצאת במצב חירום, בעקבות שנים של הפקרות בעיית הפקקים גורמת למדינת ישראל להפסד של כ-40 מיליארד שקל בשנה ואם המדינה לא תעשה צעדים דרסטיים בטווח זמן הקצר, ההפסד למשק ילך ויגדל. העומס בכבישים בישראל פוגע בחיי האזרח קראו עוד…

Uncategorized

מכתב למנהלת מינהל התכנון – קידום התחבורה הציבורית במוסדות התכנון (נובמבר 2018)

למסמך המקורי לכבוד גב' קרן טרנר מנכ"לית משרד התחבורה שלום רב, הנדון: הרחבת פרויקט "מהיר לעיר" לתכנון וסלילת שבילי אופניים משרד התחבורה מקדם את פרויקט ה"אופנידן", לשבילי אופניים ברשת הבינעירונית ובצירים מרכזיים בערים. מדובר בפרויקט חשוב לטובת הגברת השימוש באופניים ובטיחות הרוכבים. עם זאת, הרוב המכריע של הנפגעים בתאונות אופניים קראו עוד…

Uncategorized

מכתב למנכ"לית משרד התחבורה – פתרון בעיית המחסור בחניונים תפעוליים לאוטובוסים (אוגוסט 2018)

למסמך המקורי לכבוד קרן טרנר מנכ"לית משרד התחבורה שלום רב, הנדון: פתרון בעיית המחסור בחניונים תפעוליים לאוטובוסים "לובי 99 "שם לו למטרה, לקדם מול מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה את חשיבותה של מערכת האוטובוסים בישראל והפיכתה ליעילה, נוחה ונגישה יותר. ברור לנו כי משרד התחבורה עומד בחזית המאמץ לקידום התחבורה הציבורית קראו עוד…

Uncategorized

מכתב לחברי ועדת הכספים – מחסור חמור בנהגי אוטובוס מונע את הרחבת השימוש בתחבורה הציבורית (יוני 2018)

למסמך המקורי 2018 ביוני 4 לכבוד חברי ועדת הכספים כנסת ישראל הנדון: מחסור חמור בנהגי אוטובוס מונע את הרחבת השימוש בתחבורה הציבורית אנו מודים לכם, כי בחרתם לדון ביום הסביבה, דווקא בשינוי סדרי העדיפויות בתקציב התחבורה לטובת התחבורה הציבורית. לתחבורה ציבורית יעילה ישנן תועלות סביבתיות משמעותיות, כמו גם תועלות בריאותיות קראו עוד…

Uncategorized

מכתב ליו"ר הכנסת – הקמת רשויות מטרופוליניות לתחבורה ציבורית בחוק ההסדרים (ינואר 2018)

למסמך המקורי יום שלישי ז' שבט תשע"ח 2018 ינואר 23 לכבוד ח"כ יולי אדלשטיין יו"ר הכנסת א.נ, הנדון :הקמת רשויות מטרופוליניות לתחבורה ציבורית בחוק ההסדרים 1 .טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2019 כוללת הקמה של רשויות מטרופוליניות לתחבורה ציבורית, לצורך ייעול אספקת שירותי התחבורה הציבורית, תכנון והקמת תשתיות תחבורה חדשות. המודל קראו עוד…

Uncategorized

תכנית חירום להוצאת ישראל מהפקקים

למסמך המקורי תכנית חירום להוצאת ישראל מהפקקים אזרחי ישראל מבזבזים בכל יום שעות בפקקים. מדובר בפגיעה כלכלית במשק בשל אובדן שעות עבודה ופנאי )הפגיעה בתוצר מוערכת ב 35 מיליארד שקלים בשנה( וכן פגיעה דרמטית באיכות החיים של רבים מאזרחי ישראל. המצב הולך ומחמיר. כבישים שבהם העומסים היו מרוכזים בשעות העומס קראו עוד…