fbpx
Uncategorized

מכתב למנכ"לית משרד התחבורה – פתרון בעיית המחסור בחניונים תפעוליים לאוטובוסים (אוגוסט 2018)

למסמך המקורי לכבוד קרן טרנר מנכ"לית משרד התחבורה שלום רב, הנדון: פתרון בעיית המחסור בחניונים תפעוליים לאוטובוסים "לובי 99 "שם לו למטרה, לקדם מול מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה את חשיבותה של מערכת האוטובוסים בישראל והפיכתה ליעילה, נוחה ונגישה יותר. ברור לנו כי משרד התחבורה עומד בחזית המאמץ לקידום התחבורה הציבורית קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב לחברי ועדת הכספים – מחסור חמור בנהגי אוטובוס מונע את הרחבת השימוש בתחבורה הציבורית (יוני 2018)

למסמך המקורי 2018 ביוני 4 לכבוד חברי ועדת הכספים כנסת ישראל הנדון: מחסור חמור בנהגי אוטובוס מונע את הרחבת השימוש בתחבורה הציבורית אנו מודים לכם, כי בחרתם לדון ביום הסביבה, דווקא בשינוי סדרי העדיפויות בתקציב התחבורה לטובת התחבורה הציבורית. לתחבורה ציבורית יעילה ישנן תועלות סביבתיות משמעותיות, כמו גם תועלות בריאותיות קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב ליו"ר הכנסת – הקמת רשויות מטרופוליניות לתחבורה ציבורית בחוק ההסדרים (ינואר 2018)

למסמך המקורי יום שלישי ז' שבט תשע"ח 2018 ינואר 23 לכבוד ח"כ יולי אדלשטיין יו"ר הכנסת א.נ, הנדון :הקמת רשויות מטרופוליניות לתחבורה ציבורית בחוק ההסדרים 1 .טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2019 כוללת הקמה של רשויות מטרופוליניות לתחבורה ציבורית, לצורך ייעול אספקת שירותי התחבורה הציבורית, תכנון והקמת תשתיות תחבורה חדשות. המודל קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

תכנית חירום להוצאת ישראל מהפקקים

למסמך המקורי תכנית חירום להוצאת ישראל מהפקקים אזרחי ישראל מבזבזים בכל יום שעות בפקקים. מדובר בפגיעה כלכלית במשק בשל אובדן שעות עבודה ופנאי )הפגיעה בתוצר מוערכת ב 35 מיליארד שקלים בשנה( וכן פגיעה דרמטית באיכות החיים של רבים מאזרחי ישראל. המצב הולך ומחמיר. כבישים שבהם העומסים היו מרוכזים בשעות העומס קראו עוד…

By שני גבאי, ago