מטרת לובי 99: להפוך לחברת הלובי המשפיעה ביותר במדינה, כדי להגביה את החומה בין ההון לשלטון, לחזק את האינטרס הציבורי בקרב מקבלי ההחלטות ולתקן את המציאות החברתית כלכלית בישראל.

 הישגי הלובי של הציבור במושב הקיץ 2017:


הישגי הלובי של הציבור במושב החורף 2017:

 


ההישגים של לובי 99 בשנת 2016:

חמשת הדיברות של לובי 99:

משבוע לשבוע ניכר יותר, כי הרעיון הייחודי שמאחורי לובי 99 הוא הצלחה עם קבלות. חשוב לנו לדאוג שצמיחה תמשיך להיות בהלימה לערכים שהביאו להקמת המיזם. אז ניסחנו חמישה כללי יסוד שבכוונתנו לשמר גם אם וכאשר נהיה ארגון עם הכי הרבה לוביסטים בישראל.