מצטרפים ומשפיעים - להם יש 215 לוביסטים, מה איתך?

...

מתוך יעד של 180,000 ₪ בחודש
אשר יאפשרו לנו לחזק את מחלקת המחקר, להשאיר את הלוביסטים שלנו ולטפל בעוד נושאים חברתיים חשובים

... כבר חברים במיזם