מצטרפים ומשפיעים - להם יש 203 לוביסטים, מה איתך?

...

מתוך יעד של 97,000 ₪ לחודש
לקראת לוביסט ציבורי רביעי וחיזוק התשתית של המיזם

... כבר חברים במיזם