מצטרפים ומשפיעים - להם יש 215 לוביסטים, מה איתך?

...

מתוך יעד של 135,000 ₪ בחודש
לקראת לוביסט ציבורי חמישי וגיוס אחראי חברים וקהילה

... כבר חברים במיזם