מצטרפים ומשפיעים - להם יש 215 לוביסטים, מה איתך?

...

מתוך יעד של 125,000 ₪ בחודש
לקראת לוביסט ציבורי חמישי וחיזוק תשתית המיזם

... כבר חברים במיזם