קישור תוכן תאריך
קישור חוק הגבלים עסקיים החדש – נייר לוועדת כלכלה 13.7.18
קישור הסדרי עבודה גמישים – נייר עמדה לשר העבודה והרווחה 13.7.18
קישור מכתב לועדת הפנים מסופי קצה 6.7.18
קישור תגובת לובי 99 לדוח הביניים של ‘הצוות לעניין פעולות הממשלה הנדרשות לקראת תום תקופת זיכיון ים המלח 29.6.18
קישור פנייה ליושב ראש הכנסת – הרחקת לוביסטים שהורשעו 29.6.18
קישור נייר עמדה לטיוטת הרכב דירקטוריון גוף מוסדי 15.6.18
קישור מכתב לועדת כספים דיון יום הסביבה 8.6.18
קישור תכנית עשרת הצעדים לפיקוח ולהגברת השקיפות על לוביסטים במשרד האוצר 8.6.18
קישור עמדת הארגונים החברתיים – מיזוג בנק אגוד ומזרחי 1.6.18
קישור מכתב לעירית תל אביב נתיבי תחבורה ציבורית 1.6.18
קישור מכתב לנציבות שירות המדינה 21.5.18
קישור מכתב למשרד האוצר 21.5.18
קישור מכתב לרשות שוק ההון 18.5.18
קישור מכתב טורבוביץ׳ 18.5.18
קישור מכתב דמי ניהול חיצוניים 18.5.18
קישור מכתב לחברי ועדת כספים דמי ניהול 11.5.18
קישור מכתב התנגדות למינוי טורבוביץ 11.5.18
קישור הצעת החוק של פולקמן 3.5.18
קישור מכתב למממ 3.5.18
קישור פניה לשר האוצר ולמפקחת – קידום הרפורמה בבנקאות 13.4.18
קישור קבורה בישראל – נייר עמדה 3.4.18
קישור התייחסות לתקנות דמי ניהול 3.4.18
קישור תום זיכיון ים המלח לכלכלן הראשי 23.3.18
קישור התייחסות לתקציב התחבורה 28.2.18
קישור חוק המאכערים 21.2.18
קישור מכתב להלפרין- דסקש בזק 15.2.18
קישור עמדת הארגונים החברתיים בפני בנק ישראל לעניין העמלה הצולבת 1.2.18
קישור מכתב ליור הכנסת הסדרים רשויות מטרופוליניות 25.1.18
קישור פנייה לשר התחבורה תכנית חירום 4.1.18
קישור תכנית חירום להוצאת ישראל מהפקקים 4.1.18
קישור תכנית חירום להוצאת ישראל מהפקקים 28.12.17
קישור נייר עמדה ועדת חקירה פרלמנטרית- לובי99 וצדק פיננסי 14.12.17
קישור חוק הגבלים עסקיים החדש -התייחסות לובי99 וצדק פיננסי 7.12.17
קישור מכתב לגפני מהחכים אי די בי 10.11.17
קישור מכתב לגפני בקשת דיון נוסף אי די בי 9.11.17
קישור מכתב הקמת בוררות ביטוח 12.10.17
קישור 2017.10.02 – דרישה מהמוסדיים להתנגד לעסקת אידיבי דולפין דסקש – גירסה 3
קישור מכתב אי די בי למוסדיים 13.9.17
קישור מכתב אי די בי חוק הריכוזיות 29.8.17
קישור תשובת השרה שקד לפניית לובי 99 ועדה פרלמנטרית 14.7.17
קישור איילת שקד- ועדת חקירה פרלמנטרית לענייני אשראי ללווים הגדולים 14.7.17
קישור איילת שקד- סמכויות זימון לועדת חקירה פרלמנטרית 14.7.17
קישור מכתב לחדווה בר- פרשת פישמן 9.6.17
קישור טיוטת תבחיני ועדת היישום – תגובת קואליציית הארגונים החברתיים 1.6.17
קישור קואליציית הארגונים החברתיים – נייר עמדה עמלה צולבת 18.5.17
קישור נייר עמדה והסתייגויות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 11.5.17
קישור בגצ לובי 99 24.3.17
קישור נייר עמדה קואליציה- הרפורמה בבנקאות 8.9.16
קישור תגובת הקואליציה לתזכיר חוק – להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשע-ו-2016 28.7.16
קישור טיוטת חוק ההסדרים 2017-2018 27.7.16
קישור המלצות ועדת שטרום 8.7.16
קישור נייר עמדה למסקנות הביניים של ועדת שטרום 7.2.16