fbpx
Uncategorized

מכתב ששלחנו לנציבות שירות המדינה וליועץ המשפטי לממשלה על כשלים נוספים שמצאנו במינוי (ינואר 2019

למסמך המקורי לכבוד עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה פרופ' דניאל הרשקוביץ,  נציב שירות המדינה א.נ., הנדון: קיצור תקופת הצינון של עו"ד אלון בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות בהמשך לפנייתנו אליכם מיום 2019.1.15 ,ולאור מסמכים נוספים שהגיעו לידינו, נבקשכם להוסיף לפנייתנו אליכם ולהביא לידיעתכם גם את הנושאים הבאים: 1" .בקשה דחופה" קראו עוד…

By שני גבאי, ago