fbpx דלג לתוכן
Uncategorized

מכתב למנכ"ל משרד הבריאות בנושא חוזר מנכ"ל שמסדיר את הקשר בין רופאים לבין תועמלניות רפואיות (נובמבר 2018)

לכבוד משה בר סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות מר בר סימן טוב הנכבד, הנדון: חוזר מנכ"ל מס' 2018/13" – כללים להתקשרויות בעלות אופי מסחרי של מוסדות הבריאות" למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי קראו עוד…

By שני גבאי, ago