fbpx דלג לתוכן
Uncategorized

מכתב לרשות התחרות בנושא התנגדותנו לרכישת צינור הגז בין ישראל למצרים על-ידי שותפות תמר (מרץ 2019)

**(למסמך המקורי המלא) לכבוד עו"ד מיכל הלפרין הממונה על התחרות רשות התחרות עו"ד הלפרין הנכבדה, הנדון: התנגדותנו לאישור רכישת EMG בידי שותפות "תמר" 1 .רשות התחרות צפויה לקבל החלטה בקרוב בבקשת אישור המיזוג שהגישה שותפות תמר בעניין רכישת EMG .לאחרונה נבחר נושא מחיר הגז על ידי אלפי חברי לובי 99 קראו עוד…