fbpx
Uncategorized

טור דעה של לינור ב"דה מרקר" על ועדת פישמן (דצמבר 2018)

כשדב חנין ובצלאל סמוטריץ' צולבים יחד את הבנקאים ביוני 2017 עמדו הבנקים לאשר תספורת שערורייתית לאיש העסקים פישמן, אשר היתה זורקת לפח כ-4 מיליארד שקל מהכסף של כולנו. הציבור התעורר והבין שמדובר בשיטה עקומה, והצליח למנוע את הסדר החוב. במקביל, הוקמה ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת הסדרים דומים. יסודיות עבודת הועדה קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים – בקשה להכריז על הבנקים כקבוצת ריכוז (דצמבר 2018)

למסמך המקורי לכבוד: עו"ד מיכל הלפרין הממונה על ההגבלים העסקיים שלום רב, הנדון: תפקידה של רשות ההגבלים העסקיים בהפחתת הריכוזיות והגברת התחרות בתחום הבנקאות 1 .ביום ראשון ה-2018.12.2 הופיעה הממונה על ההגבלים העסקיים (להלן – "הממונה") בפני ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים (להלן – קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב לחברי ועדת פישמן (נובמבר 2017)

למסמך המקורי לכבוד חברי ועדת החקירה הפרלמנטרית כשלי הפיקוח על הבנקים בפרשת הקצאות אשראי ללווים משמעותיים 1 .אמון הציבור הישראלי במערכת הכלכלית וברגולטורים, שעומדים על המשמר על מנת למנוע שערוריות פיננסיות, הינו חיוני ליציבות המשק. האירועים שהיוו בסיס להקמת ועדת החקירה מעוררים שאלות קשות לגבי התנהלותה של המערכת הכלכלית, המערכת קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב למפקחת על הבנקים – התנגדותנו להסדר החוב של אליעזר פישמן (יוני 2017)

למסמך המקורי לכבוד ד"ר חדווה בר המפקחת על הבנקים ג.נ, הנדון: הסדר החוב של אליעזר פישמן 1 .אנו פונים אליך בדחיפות וקוראים לך לפעול לפסילת הסדר החוב על ידי הבנקים. 2 .לאישור הסדר החוב תהיה השפעה מערכתית רעילה על שוק הבנקאות, על אמון הציבור ועל המשק בכלל. מטרתנו הינה לתקן קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב ליו״ר ועדת הכספים – בקשה לחקר התנהלות הבנקים והפיקוח על הבנקים בפרשת ההלוואות לפישמן ודנקנר (ינואר 2017)

למסמך המקורי לכבוד: ח"כ משה גפני כנסת ישראל חבר כנסת נכבד, הנדון: בקשה לחקר התנהלות הבנקים והפיקוח על הבנקים בפרשת ההלוואות לפישמן ולדנקנר 1. בחודשים האחרונים נחשפים פרטים מטרידים על התנהלות הבנקים לאורך שנים רבות מול אנשי העסקים אליעזר פישמן ונוחי דנקנר. הבנקים סיפקו להם הלוואות ענק ללא בטחונות מספקים, קראו עוד…

By שני גבאי, ago