fbpx
Uncategorized

העמדה שהגשנו לצוות לעניין פעולות הממשלה הנדרשות לקראת תום תקופת זיכיון ים המלח (יוני 2018)

למסמך המקורי לכבוד יואל נווה ראש הצוות לעניין פעולות הממשלה הנדרשות לקראת תום תקופת זיכיון ים המלח משרד האוצר מר נווה הנכבד, הנדון: לקחת את ים המלח מ"החברה לישראל" ולהחזיר אותו לציבור הישראלי לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר מפעיל לוביסטים בכנסת ובמשרדי הממשלה קראו עוד…

By שני גבאי, ago