fbpx
Uncategorized

מכתב למנהל רשות המסים – הענקת פטורי מס לקרנות הון זרות על-ידי רשות המסים (אוגוסט 2018) –

לכבוד ערן יעקב מנהל רשות המסים מר יעקב הנכבד, הנדון: הענקת פטורי מס לקרנות הון זרות על-ידי רשות המסים למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. כמיזם מימון ההמונים הגדול קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב למנהל רשות המסים – בקשה לדיווח על התקדמות מיסוי גוגל ופייסבוק (יולי 2018)

לכבוד ערן יעקב ראש רשות המסים א.נ, הנדון: דיווח התקדמות מיסוי החברות הגדולות בעקבות חוזר כלכלה דיגיטלית למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים חברתיים וכלכליים. אלפי חברי הארגון משלמים סכום קבוע קראו עוד…

By שני גבאי, ago