fbpx
Uncategorized

מכתב למנהלי הגופים המוסדיים (ספטמבר 2017)

למסמך המקורי לכבוד: מנהלי הגופים המוסדיים נכבדינו, הנדון: עצירה מיידית של הלוואת המוכר לאי.די.בי 1 .אנו, קבוצה רחבה של ארגונים חברתיים הפעילים במישור הכלכלי, קוראים לכם להתנגד בתקיפות ולאלתר למהלך של בעל השליטה באי.די.בי פיתוח )להלן:אי.די.בי(, מר אדוארדו אלשטיין, ל"קיפול" לכאורה של שכבה בפירמידה אשר תחת אי.די.בי – מהלך אשר קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב לשרת המשפטים, שר האוצר ויו"ר ועדת הכספים (אוגוסט 2017)

למסמך המקורי לכבוד: ח"כ איילת שקד ח"כ משה כחלון ח"כ משה גפני שרת המשפטים שר האוצר יו"ר ועדת הכספים נכבדינו, הנדון: עצירת המהלך של אי.די.בי וסגירת הפירצה בחוק הריכוזיות 1 .כידוע, חוק הריכוזיות קובע הוראות מעבר מדויקות לגבי פירמידות קיימות, לפיהן חברה בשכבה שלישית או יותר אינה רשאית עוד לשלוט קראו עוד…

By שני גבאי, ago