fbpx
Uncategorized

 נייר עמדה למפקחת על הבנקים בנושא גובה העמלה הצולבת (מאי 2017)

הנדון: עמדת הארגונים החברתיים בנושא גובה העמלה הצולבת להורדת המסמך המקורי – נייר עמדה למפקחת על הבנקים בנושא גובה העמלה הצולבת – מאי 2017 נייר זה נכתב במענה לקריאת בנק ישראל "קריאה לקבלת עמדות הציבור: עמלה צולבת בעסקאות כרטיסי אשראי" תקציר- תמצית עמדת הארגונים החברתיים עמדת הארגונים החברתיים היא שיש לפעול קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

הערותינו לתזכיר החוק (יולי 2016)

לכבוד הלשכה המשפטית משרד האוצר הנדון: הערות לתזכיר חוק הגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-6102 למסמך המקורי אנחנו מתכבדים להגיש את תגובת קואליציית הארגונים החברתיים בנושא הבנקאות לתזכיר החוק "להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-6102 ." קואליציית הארגונים חברה יחד על מנת להוות קראו עוד…

By שני גבאי, ago