fbpx דלג לתוכן
Uncategorized

תגובה ששלחנו לתזכיר חוק בנושא מינויים ברשויות המקומיות (דצמבר 2018)

לכבוד: משרד הפנים הנדון: תגובה לתזכיר חוק לתיקון פקודת העיריות )סמכויות המנהל הכללי בענייני עובדים( למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרת רווח אשר שם לו למטרה לייצג את האינטרסים של הציבור הרחב בהליכי חקיקה בנושאים כלכליים וחברתיים. כמיזם מימון ההמונים הגדול בישראל, אלפי קראו עוד…

By שני גבאי, ago