fbpx
Uncategorized

תגובתנו לתקנות שמחילות נורמות של שקיפות על אגודות עות'מאניות (מרץ 2019)

י"ג אדר ב' התשע"ט לכבוד עו"ד מאיר לוין המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלי( עו"ד לוין הנכבד, הנדון: תגובת לובי 99 לטיוטת תקנות החוק העותומני על אגודות )דיווח ושקיפות(,התשע"ט-2019 למסמך המקורי 1 .לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר שם לו למטרה לייצג את הציבור הרחב קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

פנייה שלנו למנכ"ל הכנסת (פברואר 2017)

לכבוד: מר אלברט סחרוביץ – מנכ"ל כנסת ישראל שלום רב, הנדון: התקנת מסכי מגע בוועדות הכנסת למסמך המקורי כידוע, בהצבעות הנערכות בדיוני הכנסת לא נרשמים בפרוטוקול כיצד כל חבר כנסת הצביע. למיטב הבנתנו מצב זה נובע מסיבות טכניות ולא מהותית, שכן בשנים האחרונות ניכר המאמץ הרב שכנסת ישראל השקיעה במטרה קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב למשרד האוצר – תכנית עשרת הצעדים לפיקוח והגברת השקיפות על לוביסטים במשרד האוצר (יוני 2018)

דודי קופל הלשכה המשפטית משרד האוצר מר קופל הנכבד, הנדון: תכנית עשרת הצעדים לפיקוח והגברת השקיפות על לוביסטים במשרד האוצר למסמך המקורי בהמשך לפגישתנו מיום 2018.6.5 ,להלן המלצותינו לנוהל המסדיר את ההתקשרות בין עובדי משרד האוצר לבין לוביסטים: 1 .היתר שדלנות )א( שדלן יפעל במשרד האוצר רק לאחר שקיבל היתר קראו עוד…

By שני גבאי, ago