fbpx
Uncategorized

פנייה שלנו לרשות המסים בדרישה לבדוק את ההתנהלות של כי"ל ולוודא שהיא משלמת מס על-פי חוק (מרץ 2019)

למסמך המקורי לכבוד מר ערן יעקב מנהל רשות המסים א.נ, הנדון: בקשה לפגישה בנושא מיסוי משאבי טבע 1.לובי 99 היא חברת הלובי הציבורי הראשונה בישראל, המאוגדת כחברה לתועלת הציבור (חל"צ). החברה מקדמת את האינטרס הציבורי בתחומים כלכליים-חברתיים מול מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה. "לובי 99 "ממומנת באמצעות מימון המונים קבוע של קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

בקשת חופש מידע שהגשנו למשרד האוצר בנושא גובה התמלוגים ששילמה כי"ל (מרץ 2019)

למסמך המקורי לכבוד אנט קליימן הממונה על חופש המידע משרד האוצר גב' קליימן הנכבדה, הנדון: בקשת חופש מידע – קרן לאזרחי ישראל בהתאם לחוק חופש המידע, נבקש לקבל את המידע הבא בעניין "קרן לאזרחי ישראל" שהוקמה לפי חוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד-2012 ,משנת 2012 ועד היום, בחלוקה שנתית, ועל-פי הפירוט קראו עוד…

By שני גבאי, ago