מטרת לובי 99: להפוך לחברת הלובי המשפיעה ביותר במדינה, כדי להגביה את החומה בין ההון לשלטון, לחזק את האינטרס הציבורי בקרב מקבלי ההחלטות ולתקן את המציאות החברתית כלכלית בישראל.

אלו הנושאים שנבחרו בהצבעת החברים למושב הקיץ של הכנסת (לפירוט כל הנושאים שהועלו להצבעה):

הגברת השקיפות השלטונית:

לובי 99 הצליח להעביר הצעה לחיוב רישום ללוביסטים בכניסה לוועדות הכנסת, ע”מ שייכתב בפרוטוקולים של הוועדה אילו לוביסטים שהו בחדר ואת מי הם ייצגו. הצעה זו תעזור לציבור לנטר אחר חברי הכנסת והלחצים שמושפעים עליהם, ועברה קריאה שנייה ושלישית ונכנסה לספר החוקים, במהירות שיא תקדימית בכנסת ישראל.

הונחה הצעת חוק שנוסחה ע”י לובי 99- “חוק המאכערים”, שמטרתה לצמצם תופעות של מאכערים במשרדי הממשלה, כדוגמת מה שעלה בתחקיר של חדשות ערוץ 2.

פרטי ההסבר ומצב של הצעת “חוק המאכערים” בכנסת ברגע זה:

                                     

הונח גם החוק להארכת תקופת הצינון למפקח על הבנקים, שנועד להקטין את תופעת הדלת המסתובבת אשר פוגעת ברגולציה על הבנקים.

פרטי ההסבר ומצב הצעת חוק המפקח על הבנקים בכנסת ברגע זה:

 

                                     

בנוסף, אנו פועלים לשינוי תקנון הכנסת כדי לקדם את השקיפות בוועדות הכנסת – חובת רישום ההצבעה של הח”כים (מי הצביע בעד ומי נגד) בתחום רישום ההצבעות נרשמה כבר הצלחה משמעותית מכיוון שקיים פיילוט ראשון לוועדת הכנסת! זה כל כך חשוב כי במצב כמו שהוא היום, בפרוטוקול הוועדה מופיעה רק תוצאת ההצבעה. זה אומר שאין לנו שום אמצעי לדעת איך הצביעו הח”כים על ההחלטות החשובות שמתקבלות בוועדות. 

 

 

הגברת התחרותיות בבנקים:

השבוע פורסמו הדו”חות הכספיים של הבנקים. הרווח הנקי המצרפי של חמשת הבנקים הגדולים בישראל הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2015 ב-6.8 מיליארד שקל, גידול של כמעט 20% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2014. לובי 99 לוקח חלק פעיל בקידום מטרותינו ושילובן בתוך מסקנות ועדת שטרום. מסקנות הביניים של וועדת שטרום התפרסמו ולובי 99 נכנס לעבודה, וניסח מטרות לעבודה בצורה שקופה לכלל החברים בלובי. לובי 99 גיבש נייר עמדה לוועדה בשיתוף עם קואליציה רחבה של ארגונים, במטרה לדאוג להכנסת היעדים הנכונים ויותר חשוב, לעמידה בהם אחר כך.

 

מיסוי הוגן

קידום מהלכי חקיקה שיאזנו מעט את מפת המיסוי בישראל.כיום, מרבית הכנסות המדינה הן ממיסוי עקיף שהוא רגרסיבי (כמו מע”מ, שלוקח מכולם באופן שווה ובכך פוגע יותר בחלשים) ולא ממס הכנסה פרוגרסיבי (שלוקח באופן יחסי לפי הכנסת האזרח). התאגידים הגדולים בישראל משלמים שיעורי מס נמוכים מאד, היקף ההון השחור מגיע ל21% מהתמ”ג והנטל העיקרי נופל בסוף על מעמד הביניים השכיר ועל המעמד הנמוך.

לובי 99 יתמקד במטרות: שיפור ההכנסות ממס מתאגידים בין לאומיים בישראל כגון גוגל ופייסבוק, חובת פרסום דו”ח מינהל הכנסות המדינה כך שכל אזרח יוכל לדעת כמה המדינה גובה ואילו גופים מקבלים הקלות מס, שיפור הדיווח התאגידי ועוד.

אנו עוסקים עכשיו בהחתמת ח”כים על חוק לחובת פרסום של השכר החציוני ושל עובדי הקבלן בחברות ציבוריות. מטרת החוק היא לאפשר לבעלי המניות לקבל החלטות יותר מושכלות להשקעה בחברות, וכמובן מטרת השקיפות היא גם לשפר את המצב בחברות הללו. עד כה חתם על הצעת החוק ח”כ יגאל גואטה מש”ס.

 

הון שלטון

קידום חקיקה והליכים שמטרתם לצמצם את הקשרים ההדוקים מדי בין בעלי ההון הגדול לממשל (שרים, ח”כים, פקידים ורגולטורים בכירים), כגון הרחבת חובת הצינון לשאר הבכירים במגזר הציבורי, הגברת האכיפה על ניגודי עניינים של הח”כים, והסדרה בחקיקה של הליכי מינוי בעלי תפקידים בישראל.

 

נושאים שקודמו במושב הקודם:

תמלוגים על משאבי טבע:

לובי 99 לקח חלק משמעותי במאמצים להעביר את מסקנות וועדת ששינסקי 2 בוועדת הכספים, ובכך להגדיל בצורה משמעותית את התמלוגים שכי”ל תשלם למדינה על שימוש במשאבי הטבע שלה. בנוסף, לובי 99 הצליח להעביר את ההצעה כי התמלוגים הנוספים ייצבעו לטובת הנגב. מוזמנים לראות את הסרטון שהוצאנו בנושא.

לובי 99 רואה את עצמו כשותף למאמצים לשינוי מתווה הגז, וגאה להיות חלק מקואליציית הארגונים שתרמה להגברת המודעות ושהייתה משמעותית בהחלטת בג”צ לביטול מתווה הגז.

סרטון נתוני האמת שהכנו על כיל לקראת המאבק על ששינסקי:

קידום האדם העובד/ת והעסקים הקטנים:

לובי 99 הצליח להוציא מחוק ההסדרים ובעצם לבטל חוק שהיה מצמצם את הזכאות לדמי אבטלה בקרב צעירים עד גיל 35.

 

חמשת הדיברות של לובי 99:

משבוע לשבוע ניכר יותר, כי הרעיון הייחודי שמאחורי לובי 99 הוא הצלחה עם קבלות. חשוב לנו לדאוג שצמיחה תמשיך להיות בהלימה לערכים שהביאו להקמת המיזם. אז ניסחנו חמישה כללי יסוד שבכוונתנו לשמר גם אם וכאשר נהיה ארגון עם הכי הרבה לוביסטים בישראל.