מדיניות פרטיות

משתמשת* יקרה, הינך גולשת ומשתמשת באתר המקוון של "לובי 99 בע"מ (חל"צ)" ("האתר"; "הלובי"**). הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר בלבד, המהווים תקנון משפטי מחייב ("התקנון"), ולפיכך נבקשך לקרוא אותם בעיון. [קישורים]

בעת הגלישה והשימוש באתר הינך מצהירה כי: (א) קראת את התקנון ואת מסכימה לתנאיו. (ב) את בגירה (18 ומעלה) בעלת כשרות משפטית להתקשר לפי תנאי התקנון.

*תנאי השימוש חלים באופן שוויוני על כל המינים, והשימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות.

**בכל מקום בו מופיעה המילה "לובי" הכוונה היא גם לנושאי משרה ועובדים של הלובי או לכל גורם שפועל מטעמו.

דילוג לתוכן