תנאי שימוש

משתמשת יקרה, הינך גולשת ומשתמשת באתר המקוון של "לובי 99 בע"מ (חל"צ) ("האתר"; "הלובי"**). הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר בלבד, המהווים תקנון משפטי מחייב ("התקנון"), ולפיכך נבקשך לקרוא אותם בעיון. [קישורים]

בעת הגלישה והשימוש באתר הינך מצהירה כי: (א) קראת את התקנון ואת מסכימה לתנאיו. (ב) את בגירה (18 ומעלה) בעלת כשרות משפטית להתקשר לפי תנאי התקנון.

האתר והתקנון

הגלישה והשימוש באתר

העלאת תכנים ומסירת פרטים באתר

תרומה וביטולה

קניין רוחני

שונות

*תנאי השימוש חלים באופן שוויוני על כל המינים והשימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות.

**בכל מקום בו מופיעה המילה "לובי" הכוונה היא גם לנושאי משרה ועובדים של הלובי ו/או לכל גורם שפועל מטעמו.

דילוג לתוכן