fbpx

תקציב ודוחות

לובי 99 הוקם בשביל הציבור, למען הציבור ובמימון הציבור. לובי 99 חרט על דגלו לקדם בין היתר את נושא השקיפות ולכן רואה בקידום השקיפות הפנימית של המיזם לא רק הכרח אלא גם זכות. לכן אנו גאים להציג לכם את התקציב השנתי של לובי 99 שהוכן ע”י המנכ”לית ואושר על ידי חברי המיזם בהצבעה אינטרנטית:

מטרת לובי 99: להפוך לחברת הלובי המשפיעה ביותר במדינה, כדי להגביה את החומה בין ההון לשלטון, לחזק את האינטרס הציבורי בקרב מקבלי ההחלטות ולתקן את המציאות החברתית כלכלית בישראל.

רוצים לתמוך באינטרס הציבורי?

מחזור חודשי 374,200 ש”ח

מספר חברים 11,422

תקציב לובי 99 לשנת 2023

תקציב לובי 99 לשנת 2022

תקציב לובי 99 לשנת 2021

דילוג לתוכן