לובי 99 הוקם בשביל הציבור, למען הציבור ובמימון הציבור. לובי 99 חרט על דגלו לקדם בין היתר את נושא השקיפות ולכן רואה בקידום השקיפות הפנימית של המיזם לא רק הכרח אלא גם זכות. לכן אנו גאים להציג לכם מתחת למטרת הארגון, את התקציב השנתי של לובי 99 שהוכן ע"י המנכ"ל ואושר על ידי חברי המיזם בהצבעה אינטרנטית:

מטרת לובי 99: להפוך לחברת הלובי המשפיעה ביותר במדינה, כדי להגביה את החומה בין ההון לשלטון, לחזק את האינטרס הציבורי בקרב מקבלי ההחלטות ולתקן את המציאות החברתית כלכלית בישראל.

תקציב לובי 99 לשנת 2018:

תקציב לובי 99 לשנת 2017:

תקציב לובי 99 לשנת 2016 – מתחילת תקופת הקבע:

תקציב לובי 99 לתקופת הפיילוט – מאוקטובר 2015 ועד פברואר 2016:

הדוחות השנתיים של לובי 99

שנת 2015שנת 2016