fbpx

לובי 99 הוא המקף שבין ההמון לשלטון – הלובי הציבורי הראשון שעובד למען האינטרסים של הציבור הרחב. לטייקונים ולחברות ענק יש למעלה מ-200 נציגים רשומים בכנסת שעובדים כדיי לקדם את האינטרסים של בעלי ההון –  אנחנו עובדים למען ה99% שאין להם ממון לשכירת לוביסטים במטרה לקדם האינטרסים של הציבור הרחב למול מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה בנושאים חברתיים-כלכליים.

"בעלי ההון" של לובי 99 הם הציבור הרחב. כל תקציב המיזם שכולל את משכורות הלוביסטים שלנו, מגיע מהחברים שמשלמים דמי חברות חודשיים בסכום לבחירתם. בעבור דמי החברות מקבלים חברי המיזם את הזכות לבחור באילו נושאים יטפלו הלוביסטים שלנו ומה נקדם בכנסת.  לפירוט נוסף על איך זה עובד.

הסיפור שלנו

כמה חבר'ה שהכירו את המערכת הפוליטית מבפנים החליטו להשתמש בכלים שהם רכשו לטובתנו ולהקים פעם ראשונה בארץ ובעולם מיזם שיהיה המקף בין ההמון לשלטון.

מייסד המיזם הוא יאיא (יאיר) פינק. המיזם התחיל ביוני 2015 כפרויקט לגיוס המונים באתר הדסטארט. יעד הגיוס המקורי היה 70,000 ₪, אולם במהלך סבב הגיוס הושקעו במיזם כ-136,041 ₪, כמעט פי שניים, ע"י 1084 תומכים.

בשלב הזה הצטרפה למיזם עו"ד לינור דויטש כלוביסטית הציבורית הראשונה (ומנכ"לית המיזם בהווה) וכך החל הפיילוט בן הארבעה חודשים. לאור ההישגים המידיים וההצלחה הגדולה החלו בהפיכת המיזם לארגון קבע בישראל שהפך למעשה למיזם מימון המונים הקבוע הגדול בישראל המונה היום אלפי תומכים.

ככל שמצטרפים עוד חברים למיזם והתקציב גדל כך אנחנו מגייסים עוד לוביסטים ציבוריים. כיום עובדים בלובי 99 שבעה לוביסטים ציבוריים ומנהל מחקר (תכירו את כל הצוות).

קבלו הצצה לעבודת הלובי הציבורי וצפו בכתבת הליווי, של לינוי בר גפן, על הלובי הציבורי

הנושאים שנבחרו לאורך השנים ובהם אנו עוסקים:
(מסודרים לפי תעדוף החברים שהתקיים ב2019)

קידום יוזמות, הליכי חקיקה ורפורמות רחבות שמטרתם לצמצם את הקשרים בין בעלי ההון ומוקדי ההשפעה במערכת השלטונית (נבחר 2015). להישגים שלנו בתחום.

קידום יוזמות, הליכי חקיקה ורפורמות רחבות שמטרתם לצמצם את הקשרים בין בעלי . להישגים שלנו בתחום.

התמקדות בהסרת חסמים בירוקרטיים ובעיות תקצוב ממשלתיות בכדי להביא לשיפור תשתיות התחבורה הציבורית וקידום רפורמות (נבחר 2017). להישגים שלנו בתחום. 

תמלוגים ממשאבי טבע, קידום פיקוח על משאבי הטבע המרכזיים של המדינה: מחצבי ים המלח ומאגרי הגז (נבחר 2015). להישגים שלנו בתחום. 

הגנה על החיסכון הפנסיוני, הגברת השקיפות בפעילות חברות הביטוח והפיקוח עליהן (נבחר 2018). להישגים שלנו בתחום.

קידום יוזמות והליכי חקיקה שמטרתם לשתף את הציבור במתרחש בכנסת, במשרדי הממשלה ובחברות הגדולות (נבחר 2015).להישגים שלנו בתחום.

פתיחת שווקים לתחרות, על מנת להוביל להורדת המחירים הגבוהים של מוצרי הייבוא בתחומי רבים (נבחר 2019).להישגים שלנו בתחום.

למנוע פגיעה בריאותית בשל אינטרסים של חברות המזון והתרופות הנגועים בשיקולים כלכליים (נבחר 2018).להישגים שלנו בתחום.

התמקדות בהסרת חסמים בירוקרטיים ובעיות תקצוב ממשלתיות בכדי להביא לשיפור ושינוי בתרבות שלטונית לקויה, בעיות שקיפות ואינטרסים רבים (נבחר 2017).להישגים שלנו בתחום.

באמצעות הכנסת שחקנים נוספים, אשר יתמודדו עם הריכוזיות של בנק הפועלים ובנק לאומי, השולטים בכ-60% ממנו (נבחר 2015).להישגים שלנו בתחום.

שמירה על כללים שמטרתם הפחתת זיהום האוויר או המים,  הגנה על בריאות הציבור וקידום שימוש באנרגיות מתחדשות כך שהציבור ייהנה גם הוא מרווחיה ולא רק בעלי הון (נבחר  2020 חדש).לעשייה שלנו בתחום.

קידום יוזמות, הליכי חקיקה ורפורמות רחבות במטרה לצמצם את יוקר המחייה (נבחר 2021). 

שיפור האיזון בין החיים האישיים ובין העבודה באמצעות פתרונות פרקטיים (נבחר 2015).לעשייה שלנו בתחום.