עקרונות הארגון

לובי 99 מייצג ומקדם את האינטרס הכלכלי של הציבור כנגד האינטרסים הצרים של התאגידים ובעלי ההון. הלובי מהווה כוח נגד ללוביסטים במסדרונות השלטון, מול מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות בכנסת ובממשלה, ודואג להחזיר את הכסף לידי הציבור.

 

יחד נוכיח שכסף קטן של רבים יכול לגבור על כסף גדול של מעטים. כדי לעשות טוב ולתקן במרחב הציבורי, אנו רואים ערך עליון בדוגמה אישית וביצירת מודל ארגוני שוויוני ושקוף. אלו חמשת כללי היסוד הפנימיים של לובי 99, שהם נר לרגלינו עתה ובעתיד:

בתור לובי ציבורי, השקיפות היא אצלנו ערך יסוד. החברים הם שיאשרו את התקציב השנתי המפורט והוא יופיע באתר, כמו גם תוצאות ההצבעות. כמו כן לובי 99 יעדכן באופן שבועי את החברים על הנעשה בארגון, ויעלה לאתר את כלל העדכונים השבועיים.

כסף קטן של רבים מול כסף גדול של מעטים. אפשר להצטרף ללובי בכל סכום חודשי קבוע – משקל אחד ועד 7,500 שקלים, ללא הבדל בתנאי החברות או בהשפעה. אלו שישתתפו באופן חד־פעמי יקבלו גם הם את זכויות החבר, למעט זכות ההצבעה. אפשר להפסיק את החברות במיזם בכל שלב באמצעות שליחת מייל.

הלובי יפעל לקדם נושאים חברתיים וכלכליים המסייעים לציבור הרחב, הואיל ולציבור אין האפשרות הכלכלית לממן לוביסטים, וגם אין לו הפנאי להגיע לישיבות ולפגישות השונות. הנושאים נבחרים אחת לשנה, לאחר הליך שבו חברי הלובי מציעים נושאים לקידום. צוות המחקר והלוביסטים בוחן את הנושאים לפי קריטריונים מקצועיים, והם עולים להצבעת החברים (בהצבעה מרחוק באמצעים טכנולוגיים זמינים, כגון מייל או סמס אישי). הנושאים יהיו רעיונות או יוזמות (או סיכולן) אקטואליים ופרקטיים. התוצאות ידורגו על ידי החברים, ואנו נקדמן בהלימה לתוצאות ההצבעה. הצעות אשר יקבלו התנגדות משמעותית ייפסלו.

חברי לובי 99 הם הבסיס למיזם שלנו, הן הכלכלי והן המוסרי. חברי המיזם יצביעו וידרגו את הנושאים שנקדם בכנסת. לכל חבר יש “קול” אחד ללא תלות בגובה ההשתתפות הכספית שלו במיזם. בנוסף להצבעות, החברים יקבלו עדכון שבועי למייל על הפעילות בשטח, יוזמנו למפגשי חברים, ועוד.

לובי 99 הוא חברה לתועלת הציבור שתשמש מודל להעסקה צודקת. כל עובדי לובי 99 יועסקו ישירות, לא יהיו פערי שכר של יותר מפי חמישה בין העובד שמשכורתו הנמוכה ביותר לבין זה שמשכורתו הגבוהה ביותר. המיזם ישאף לייצוג שווה בין המינים בקרב מקבלי השכר. משרדי הארגון יהיו נגישים.

עקבו אחרי הפעילות שלנו:הרשמו וקבלו ניוזלטר שבועי

דילוג לתוכן