fbpx

לובי 99 הוא ארגון ללא מטרת רווח, א-מפלגתי שהוקם כדי לקדם מול כלל מקבלי ההחלטות בישראל את האינטרסים של הציבור הרחב שאין לו ממון לשכירת לוביסטים. לובי 99 פועל בכדי לשנות, לשפר ולתקן את המציאות החברתית-כלכלית בישראל, לקדם את הצדק החברתי, לצמצם את הפערים החברתיים ולהקטין את כוחם של בעלי ההון הגדול במסדרונות מקבלי ההחלטות, כל זאת באמצעות קידום מדיניות שתחבר בין ההמון לשלטון, במקום בין ההון לשלטון.

כדי לעשות טוב ולתקן בחוץ אנו רואים ערך עליון בדוגמא אישית וביצירת מודל ארגוני שוויוני ושקוף. אלו חמשת כללי היסוד הפנימיים של לובי 99, שיהוו נר לרגלינו עתה ובעתיד, כאשר נהפוך לארגון לובי ציבורי רחב היקף ופעילות.

1. נושאים לקידום – לובי 99 יפעל לקדם נושאים חברתיים וכלכליים המסייעים לציבור הרחב זה שאין לו אמצעים למימון לוביסטים. הנושאים, שיעלו להצבעת ודירוג החברים, יוצגו על ידי צוות הלובי לאחר שתינתן לחברים אפשרות להציע יוזמות לתקופה של כמה שבועות. הנושאים יעלו להצבעת החברים בהצבעה מרחוק באמצעים טכנולוגיים זמינים כגון מייל או סמס אישי. הנושאים יהיו רעיונות או יוזמות (או סיכולן) אקטואליים ופרקטיים. הנושאים ידורגו על ידי החברים ואנו נקדמם בהלימה לתוצאות ההצבעה. לפירוט נוסף על הקריטריונים לבחירת נושאים ותהליך ההצבעה.

2. שיתוף החברים, בניית קהילה – חברי לובי 99 הם הבסיס למיזם שלנו, הן הכלכלי והן המוסרי. חברי המיזם יצביעו וידרגו את הנושאים שנקדם בכנסת. לכל חבר יש “קול” אחד ללא תלות בגובה ההשתתפות הכספית שלו במיזם. ההצבעה תתקיים לפחות פעם במושב (פעמיים בשנה). בנוסף חברי המיזם יאשרו את התקציב, יקבלו עדכון שבועי למייל על הפעילות בשטח, יוזמנו למפגשי חברים ועוד.

3. שקיפות – כלובי ציבורי, השקיפות היא ערך יסוד. התקציב השנתי המפורט יאושר על ידי החברים ויופיע באתר כמו גם תוצאות ההצבעות. כמו כן, לובי 99 יעדכן באופן שבועי את החברים על הנעשה בארגון ויעלה את כלל העדכונים השבועיים לאתר.

4. צדק תעסוקתי – לובי 99 הינה חברה לתועלת הציבור שתהווה מודל להעסקה צודקת. כל עובדי לובי 99 יועסקו בצורה ישירה, לא יהיו פערי שכר בארגון של יותר מפי חמישה בין העובד שמרוויח הכי מעט לזה שמרוויח הכי הרבה. המיזם ישאף לייצוג שווה בין המינים בקרב מקבלי השכר. משרדי הארגון יהיו נגישים.

5. מימון המונים – כסף קטן של רבים מול כסף גדול של מעטים. מודל ההכנסות של לובי 99 יהיה מבוסס בעיקרו על מימון המונים, כאשר כל משתתף כספי קבוע (חודשי) יהיה חבר במיזם ללא הבדל בגובה הסכום הקבוע. אלו שהשתתפו באופן חד פעמי יקבלו גם הם את “הטבות” החבר למעט זכות ההצבעה. ניתן להפסיק להיות חבר במיזם בכל שלב באמצעות שליחת מייל.

יחד נוכיח שוב שכסף קטן של רבים יכול לגבור על כסף גדול של מעטים, יחד נמשיך לייצג ולקדם את האינטרסים של הציבור הרחב שאין לו ממון לשכירת לוביסטים.