fbpx

אז מה עשינו עד היום?

 1. הכנסנו לספר החוקים את "חוק הלוביסטים 2", המטיל נורמות שקיפות מחמירות על הלוביסטים ומחייב אותם, בין היתר, להצהיר בכל דיון איזו חברה הם מייצגים.
 2. סייענו להעביר את מסקנות ועדת ששינסקי 2, המגדילות בצורה משמעותית את התמלוגים שהציבור מקבל ממשאבי ים המלח.
 3. הכנסנו לספר החוקים את חוק ממשל זמין, שמחייב משרדי ממשלה גופים ציבוריים לתקשר איתנו במייל (ולא בפקס!) ולפרסם טלפונים ומיילים של היחידות השונות.
 4. הבאנו להעברת הרפורמה בבנקים שאמורה להקל על פתיחת בנקים חדשים, והכנסנו לתוכה סעיפים רבים המקדמים את האינטרס הציבורי על פני האינטרס של הבנקים.
 5. הרפורמה למעבר בנק בלחיצת כפתור, שתגביר את התחרות בין הבנקים ותגרום להם להציע לנו תנאים טובים יותר, נכנסה לספר החוקים.
 6. כתבנו תכנית חירום להוצאת ישראל מהפקקים והחתמנו עליה למעלה מ-40 חברי כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית.
 7. הובלנו את המאבק הציבורי לדחיית הסדר החוב המוצע של פישמן ולהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא ההלוואות חסרות האחריות שנתנו הבנקים לטייקונים.
 8. סייענו בהעברת חוק להקלת החסמים הרגולטוריים על אגודות האשראי, למען קידום הקמת בנקים קואופרטיביים.
 9. סייענו בהעברת חוק המקדם כלכלת המונים; החוק מסדיר את פעולתן של פלטפורמות שתאפשרנה מתן הלוואות בין אנשים פרטיים ובכך מקטין את התלות בבנקים.
 10. קידמנו הצעת חוק לקביעת סטנדרט ראוי לתחנות אוטובוס, שיכלול מקומות ישיבה ומחסה משמש וגשם.
 11. הגשנו הצעת חוק בתמיכה גורפת של ח"כים מכל המפלגות להארכת תקופת הצינון של המפקח על הבנקים, לפני שיעבור לעבוד עבור הגופים עליהם פיקח.
 12. מיזם מימון ההמונים הגדול בישראל – אנו מהווים מודל לחיקוי לפרויקטים במימון המונים ולשיתוף הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות.