fbpx דלג לתוכן

אנו מודים לך על השותפות! בזכות התמיכה של אלפי חברי וחברות הלובי הציבורי, הצלחנו להגיע להישגים רבים לטובת הציבור הרחב בנושאים שנבחרו על-ידי החברים.

בחודשים האחרונים ניהלנו מאבק בניסיון של יצחק תשובה ומונופול הגז לקנות את צינור הגז היחיד שמחבר בין ישראל ומצרים, וכך למעשה לחסל כל אפשרות לתחרות במשק הגז. לאחר שרשות התחרות אישרה את העסקה השערורייתית הזו, האפשרות היחידה לעצור את העסקה היא לערער על ההחלטה לבית המשפט.

על מנת לממן את עלויות התביעה והמומחים אנחנו זקוקים לתוספת של 20 אלף ש"ח לתקציב השנתי. בימים אלה אנו יוצאים בקמפיין לגיוס חברים נוספים למיזם, אך גם העלאת דמי החברות החודשיים של החברים/ות הקיימים/ות תסייע לנו להגיע ליעד ולערער נגד ההחלטה הזו, שלה השלכות עצומות על יוקר המחיה במשק.

להעלאת דמי החברות החודשיים: