fbpx

הפסקת חשמל בדירקטוריון החשוב במדינה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram


הפסקת חשמל בדירקטוריון החשוב במדינה

למעלה משנתיים שאין יו“ר דירקטוריון קבוע בחברת החשמל והדירקטוריון על סף הרכב חסר. חברת החשמל היא ספינת ענק אסטרטגית תמיד, וביתר שאת בעת מלחמה. כל החלטה שלה משפיעה ישירות על הכיס שלנו, על אספקת החשמל השוטפת ועל צרכים ביטחוניים. במיוחד עכשיו כשאנחנו במלחמה שסיומה לא ידוע יש חשיבות קריטית לדירקטוריון מתפקד שמתנהל באופן תקין ומקצועי ומוודא כי החברה מתמודדת כראוי עם האתגרים הרבים. פנינו לשרים דודי אמסלם וישראל כץ שימלאו את תפקידם וימנו במיידי יו"ר דירקטוריון מקצועי לסיים את הסאגה.
***
כיום, קיים יו“ר זמני לחברת החשמל, אולם אותו יו“ר הוא גם דירקטור הנדרש להשתתף בוועדות שאמורות לבקר ולפקח על פעילות הדירקטוריון (דח"צ). איך זה הולך ביחד? זה לא.

יותר מזה, כיום מכהנים תשעה דירקטורים, כאשר לארבעה מהן אמורה לפוג הכהונה בדצמבר, ולאור המלחמה הוארכה לזמן מוגבל. אם לא ימונו דירקטורים חדשים בתקופה הקרובה, או שלא תוארך כהונת הדירקטורים הנוכחיים באופן מוסדר, בקרוב יוותרו בדירקטוריון חמישה דירקטורים בלבד.

מה הבעיה בזה? עפ“י תקנון חברת חשמל, החלטות לא יכולות להתקבל אם יש פחות משבעה דירקטורים, כך שבקרוב (ובוודאי בתום המלחמה אז יפוגו כל הארכות הכהונה וההקלות של התקופה) ניתן לצפות שהדירקטוריון יושבת ולא תתאפשר קבלת החלטות בנושאים חשובים כמו מדיניות החברה, סדרי העדיפויות שלה, פעילותה הפיננסית, התקציב, תוכניות העבודה ועוד.

אם צריך הוכחות שמצב הדירקטוריון משפיע לרעה על התנהלותה של חברת החשמל, כבר בשנת
2022 דווח כי פרויקטים לפיתוח רשות החשמל, בסדר גודל של מיליארדי שקלים, מתעכבים, ומנכ“ל החברה התריע מפני משבר באספקת חשמל ועל אתגרים ניהוליים ופיננסיים.

מאז תחילת המלחמה המצב החמיר. אספקת הגז ממאגר תמר, מקור האנרגיה המיידי והזול של חברת חשמל, הופסקה וחייב את החברה לרכוש גז אחר או מקורות אנרגיה אחרים יקרים יותר. החברה נאלצת להתמודד עם איומים ביטחוניים ופגיעה בתשתיותיה, למשוך מיליארד שקל מכרית הביטחון כדי לשמור על המשכיות תפקודית ולהשקיע מאות מיליוני שקלים במלאי חירום.

חוסר הוודאות וההשפעה על מצבה הפיננסי של החברה גרמו לחברת דירוג האשראי הבינלאומית, מודי’ס, להכניס לאחרונה את החברה למעקב להורדת דירוג ואין לדעת עם אילו אתגרים נוספים תצטרך חברת חשמל להתמודד.
**
אנו קוראים לשרים ולממשלה כולה למלא את חובתם ולפעול באופן מיידי למינוי איש מקצוע מתאים לכהן כיו“ר דירקטוריון ולמנות דירקטורים נוספים כדי להבטיח שחברת החשמל תוכל לקבל החלטות ניהוליות מקצועיות ולשמור על רציפות תפקודית, בעיקר בעת חירום. אחרת, כולנו ניפגע מכך. אנחנו שם לוודא שזה יקרה.

הצטרפו אלינו עוד היום כדי לתת גב ציבורי ותמיכה לארגון שדואג לאזרח הקטן, גם במקומות האפורים ביותר.

דילוג לתוכן