טופס הצעת נושאים

חברי לובי 99 הם אלה שמחליטים אילו נושאים נקדם אל מול מקבלי ההחלטות. טרם שתציע נושא חדש בדוק, האם הנושא שלך תואם לאחד מנושאי הגג הקיימים?

שלב ראשון – הצעת נושא: אפשר להציע רעיונות לנושאים שבהם נעסוק, וזאת באמצעות הטופס המקוון, לאחר תהליך זיהוי (הכולל הזנת כתובת מייל או ת"ז). ההצבעה פתוחה לאורך כל ימות השנה, אך תשובה להצעתכם תינתן לפני ההצבעה הקרובה של החברים, אשר מתרחשת אחת לשנה. צוות הלוביסטים בודק בקפידה את כל ההצעות, והן נבדקות מול הגורמים המקצועיים השונים, בהתאם לקריטריונים הבאים:

  • נושא חברתי־כלכלי מובהק (לפי התקנון שלנו איננו מתעסקים ביחסי דת־מדינה ובנושאים מדיניים).
  • מסייע לרוב המכריע של הציבור ולא רק לקבוצה קטנה.
  • פרקטי וניתן לקידום, בהתחשב בהרכב הכנסת והקואליציה – אין בכוונתנו להעלות "הצהרות חוק" שמטרתן להגיע לכותרות, אולם הסיכוי לקדמן הוא אפסי בגלל סיבות פוליטיות או תקציביות.
  • אין ארגון חברתי אחר העוסק בנושא ביעילות ובהצלחה.
  • אפשרי לטיפול בטווח הזמן הקרוב.
  • עדיפות לנושא שבו פועלים לוביסטים של בעלי ההון כנגד האינטרס הציבורי

שלב שני – הצבעה: הנושאים שעמדו בהצלחה בכל הקריטריונים עולים להצבעה מקוונת, וחברי הלובי יכולים להצביע בעד הנושאים שהם מעוניינים שנקדם. החברים יכולים להצביע גם נגד נושא שהם אינם מעוניינים שנעסוק בו, וכל נושא שיקבל למעלה מ-25% התנגדות – ייפסל.
הנושאים שיקבלו את מרב הקולות, תוך שקלול קולות הנגד – ייבחרו.
הצעות לטיפול בסוגיות הנכנסות תחת נושאי הגג הקיימים (נושאים שכבר נבחרו בעבר ע"י חברי המיזם) אפשר לשלוח אלינו במייל בכל זמן, והלוביסטים האחראים על הנושא ייבחנו האם יש באפשרותנו לטפל בהם בהתאם לשיקולים מקצועיים. 

תודה על הרשמתך לניוזלטר שלנו!

ייתכן והוא יגיע לספאם או לקידומי מכירות, אז כדאי לחפש אותנו בימי שישי בבוקר ולסמן בכוכב כדי שיגיע לתיבת הדואר הנכנס הרגילה.

דילוג לתוכן