fbpx

עוצרים את הבנקים מלגזור אחוזים על החסכונות שלנו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

חדשות משמחות על עוד שינוי שבדרך לטובת הצרכן : מחזיקים בבנק חסכונות שמושקעים בניירות ערך?
לאחר שנה וחצי של עבודה אינטנסיבית של לובי 99 ועמותת רווח נקי, שכללה דיונים בוועדת הכלכלה, פגישות עם רגולטורים, שיח ציבורי וכתיבת ניירות עמדה, הצלחנו לגרום לבנק ישראל לפעול לשינוי עמלת פיקדון ני"ע, שעד כה לא איפשרה יכולת השוואה ותחרותיות, והשאירה את הבנקים עם רווחים על חשבוננו.
לפי טיוטה שפרסם הפיקוח על הבנקים, בקרוב העמלה שאתם משלמים על ניהול חיסכון שמושקע בניירות ערך דרך הבנק, תהיה בסכום קבוע וידוע מראש, ולא בצורה שתאפשר לבנקים לחשוב שהם שותפים שלכם, ולגזור לעצמם אחוז מהחסכונות עליהם עמלתם כל החיים.
***
מה הם ניירות הערך ואיך השיטה עובדת?
ניירות ערך הוא מוצר פיננסי בעל ערך כספי שניתן לסחור בו, כגון קרנות נאמנות, מניות או אגרות חוב. לקוחות שיש להם חסכונות בבנק המושקעים בניירות ערך נדרשים לשלם עמלה בשם 'דמי ניהול פיקדון ניירות ערך'. במקרה כזה, הבנק גובה מהלקוחות עמלה המחושבת כאחוז משווי החיסכון שנצבר. אבל שימו לב לפרט הבא: את העמלה הזאת תשלמו גם אם הבנק לא העניק לכם אף שירות, והיא נלקחת דווקא בסוף התקופה, כך שאין לדעת כמה נשלם. כלומר, התשלום יכול להגיע לאלפי שקלים בשנה, מבלי שהלקוח בכלל מודע לכך. אז איך ידע הלקוח להשוות בין הגופים השונים כדי להחליט איפה לשים את חסכונותיו? כמה נוח לבנקים שהתשובה היא…שהוא לא ידע.

סיפור אחד מני רבים, שפורסם על ידי שאול אמסטרדמסקי, מדגים עד כמה המצב הזוי: לקוח פנסיונר של ׳בנק לאומי׳ היה משלם בכל שנה סכום אסטרונומי של כ-69,000 שקלים על עמלות, ובעיקר על עמלות ניירות ערך, כאשר מרבית הסכום היה על אותה עמלת פיקדון ני"ע ייחודית ומוזרה אשר מחושבת כאחוז מסך חסכונותיו של הלקוח, אשר מושקעים בניירות ערך.

פנינו לפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ודרשנו שני תיקונים הכרחיים עבור לקוחות הבנקים: התיקון הראשון הוא לגבי אופן חישוב העמלה שעד כה הייתה בעייתית – הצענו שהעמלה הזו תיקבע כסכום קבוע וידוע מראש ולא כאחוז משווי החיסכון. התיקון השני שהצענו נוגע למקרה בו הלקוח מקבל מהבנק גם ייעוץ השקעות במסגרת ניהול החיסכון בבנק – הצענו שהתשלום עבור השירות ישוקף ללקוח בעמלה נפרדת וידועה מראש, וכך הלקוח ידע בדיוק כמה הוא משלם עבור השירותים השונים אותם הוא מקבל מהבנק. לשמחתנו שתי ההצעות שקידמנו התקבלו.
***
למרות שני המהלכים החשובים והמשמעותיים, אין לברך על המוגמר. אין לנו ספק שהבנקים יפעילו לחצים ולובי אגרסיבי כדי להמשיך להנות משורת הרווח על חשבוננו, בעוד אנו ממשיכים לפעול להכניס תיקונים נוספים כדי להפוך את עמלת ניירות ערך לפשוטה ופרו-תחרותית. נמשיך לדאוג שהלוביסטים של הבנקים לא יצליחו להכניס מקלות בגלגלים, עד לאישור השינויים המבורכים באופן סופי.

דילוג לתוכן