fbpx

לובי 99 הוקם בשביל הציבור, למען הציבור ובמימון הציבור. לובי 99 חרט על דגלו לקדם בין היתר את נושא השקיפות ולכן רואה בקידום השקיפות הפנימית של המיזם לא רק הכרח אלא גם זכות. לכן אנו גאים להציג לכם מתחת למטרת הארגון, את התקציב השנתי של לובי 99 שהוכן ע"י המנכ"ל ואושר על ידי חברי המיזם בהצבעה אינטרנטית:

מטרת לובי 99: להפוך לחברת הלובי המשפיעה ביותר במדינה, כדי להגביה את החומה בין ההון לשלטון, לחזק את האינטרס הציבורי בקרב מקבלי ההחלטות ולתקן את המציאות החברתית כלכלית בישראל.

מחזור חודשי 370,605 ש"ח

מספר חברים 10,267

תקציב לובי 99 לשנת 2022:

תקציב לובי 99 לשנת 2021:

לתקציב בקובץ אקסל

לתקציב בקובץ PDF

תקציב לובי 99 לשנת 2020:

לתקציב בקובץ אקסל

לנספח הסברים על התקציב

תקציב לובי 99 לשנת 2019:

לתקציב בקובץ אקסל

לנספח הסברים על התקציב

הכרת את הצוות של לובי 99?תקציב לובי 99 לשנת 2018:

תקציב לובי 99 לשנת 2017:

תקציב לובי 99 לשנת 2016 – מתחילת תקופת הקבע:

תקציב לובי 99 לתקופת הפיילוט – מאוקטובר 2015 ועד פברואר 2016:

תקנון לובי 99

הדוחות השנתיים של לובי 99

שנת 2015

שנת 2016

שנת 2017

שנת 2018

שמחים לבשר, שהמיזם קיבל לאחרונה אישור ניהול תקין מרשם העמותות.

שנת 2019

שנת 2020

אורגן משפטי: לובי 99 הוא חל"צ, ומהווה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר). את האורגן המשפטי שלו מרכיבים האנשים שסייעו ליאיא פינק המייסד להקים את הלובי באמצע שנת 2015 והסכימו להתנדב דאז לתפקידים השונים:

יועמ"ש: עו"ד רם פרדס

רואה חשבון מבקר: רו"ח טל כהן

משרד רואי חשבון והנהלת חשבונות: החשבוניה בע"מ

דירקטוריון:
יאיא פינק MBA
שגית אראל
אלי גרשנקרוין
ארנון דינור MBA
בעלי מניות:
יאיא פינק
תומר אביטל
שי אליס
לורה טלינובסקי
חנה בית הלחמי
בן אנוש
תום אינהורן
ועדת ביקורת:
נועם פורר
תמוז ורדי