לובי 99 הוקם בשביל הציבור, למען הציבור ובמימון הציבור. לובי 99 חרט על דגלו לקדם בין היתר את נושא השקיפות ולכן רואה בקידום השקיפות הפנימית של המיזם לא רק הכרח אלא גם זכות. לכן אנו גאים להציג לכם מתחת למטרת הארגון, את התקציב השנתי של לובי 99 שהוכן ע”י המנכ”ל ואושר על ידי חברי המיזם בהצבעה אינטרנטית:

מטרת לובי 99: להפוך לחברת הלובי המשפיעה ביותר במדינה, כדי להגביה את החומה בין ההון לשלטון, לחזק את האינטרס הציבורי בקרב מקבלי ההחלטות ולתקן את המציאות החברתית כלכלית בישראל.

תקציב לובי 99 לשנת 2019:

תקציב לובי 99 לשנת 2018 מעודכן:

תקציב לובי 99 לשנת 2017:

תקציב לובי 99 לשנת 2016 – מתחילת תקופת הקבע:

תקציב לובי 99 לתקופת הפיילוט – מאוקטובר 2015 ועד פברואר 2016:

הדוחות השנתיים של לובי 99

שנת 2015שנת 2016שנת 2017שמחים לבשר, שהמיזם קיבל לאחרונה אישור ניהול תקין מרשם העמותות. בנוסף ועדת הכספים בכנסת אישרה (לאחר האישור מרשות המיסים) את סעיף 46 (זיכוי מס) לתורמים של לובי 99.


אורגן משפטי:

לובי 99 הוא חל”צ, ומהווה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ”ר). את האורגן המשפטי שלו מרכיבים האנשים שסייעו ליאיא פינק המייסד להקים את הלובי באמצע שנת 2015 והסכימו להתנדב דאז לתפקידים השונים:

יועמ”ש: עו”ד רם פרדס

רואה חשבון מבקר: רו”ח טל כהן

משרד רואי חשבון והנהלת חשבונות: החשבוניה בע”מ

דירקטוריון:
כלכלן אלי גרשנקרויון
כלכלנית שגית אראל
MBA מאונ’ ת”א ברק שש

בעלי מניות:
יאיא פינק
תומר אביטל
שי אליס
לורה טלינובסקי
חנה בית הלחמי
אמיר אייזן
תום אינהורן

ועדת ביקורת:
נועם פורר
תמוז ורדי