fbpx
Uncategorized

כתבות על תלונה שהגישו נגדנו כי"ל לאחר שחשפנו את מסע הלחצים שהפעילה החברה על ח"כים

לובי 99 חושף לחצים המופעלים על חברי כנסת על ידי חברות לובי – וחברת הלובי גלעד מגישה תלונה בתגובה חברת הלובינג ״גלעד״, הגישה תלונה בכנסת כנגד לובי 99 בעקבות החשיפה של מחבש הלחצים שהפעילו כיל ו״גלעד״ המייצגת אותם, על חברי הכנסת שישבו בוועדת הכספים ודנים במסקנות ששינסקי 2. המלצות ששינסקי קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב לרשות התחרות בנושא התנגדותנו לרכישת צינור הגז בין ישראל למצרים על-ידי שותפות תמר (מרץ 2019)

**(למסמך המקורי המלא) לכבוד עו"ד מיכל הלפרין הממונה על התחרות רשות התחרות עו"ד הלפרין הנכבדה, הנדון: התנגדותנו לאישור רכישת EMG בידי שותפות "תמר" 1 .רשות התחרות צפויה לקבל החלטה בקרוב בבקשת אישור המיזוג שהגישה שותפות תמר בעניין רכישת EMG .לאחרונה נבחר נושא מחיר הגז על ידי אלפי חברי לובי 99 קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

העמדה שהגשנו לצוות לעניין פעולות הממשלה הנדרשות לקראת תום תקופת זיכיון ים המלח (יוני 2018)

למסמך המקורי לכבוד יואל נווה ראש הצוות לעניין פעולות הממשלה הנדרשות לקראת תום תקופת זיכיון ים המלח משרד האוצר מר נווה הנכבד, הנדון: לקחת את ים המלח מ"החברה לישראל" ולהחזיר אותו לציבור הישראלי לובי 99 הינו הלובי הציבורי הראשון בישראל, ארגון ללא מטרות רווח אשר מפעיל לוביסטים בכנסת ובמשרדי הממשלה קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

פנייה שלנו לרשות המסים בדרישה לבדוק את ההתנהלות של כי"ל ולוודא שהיא משלמת מס על-פי חוק (מרץ 2019)

למסמך המקורי לכבוד מר ערן יעקב מנהל רשות המסים א.נ, הנדון: בקשה לפגישה בנושא מיסוי משאבי טבע 1.לובי 99 היא חברת הלובי הציבורי הראשונה בישראל, המאוגדת כחברה לתועלת הציבור (חל"צ). החברה מקדמת את האינטרס הציבורי בתחומים כלכליים-חברתיים מול מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה. "לובי 99 "ממומנת באמצעות מימון המונים קבוע של קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

בקשת חופש מידע שהגשנו למשרד האוצר בנושא גובה התמלוגים ששילמה כי"ל (מרץ 2019)

למסמך המקורי לכבוד אנט קליימן הממונה על חופש המידע משרד האוצר גב' קליימן הנכבדה, הנדון: בקשת חופש מידע – קרן לאזרחי ישראל בהתאם לחוק חופש המידע, נבקש לקבל את המידע הבא בעניין "קרן לאזרחי ישראל" שהוקמה לפי חוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד-2012 ,משנת 2012 ועד היום, בחלוקה שנתית, ועל-פי הפירוט קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

נייר עמדה לחברי ועדת הכספים על הצעת החוק (אוקטובר 2015)

למסמך המקורי לכבוד חברי הכנסת נייר עמדה ששניסקי 2 -מיסוי משאבי טבע שאינם גז או נפט: בשבועות הקרובים ידונו ועדת הכספים ומליאת הכנסת ביישום מסקנות ועדת ששינסקי 1 .הועדה המליצה לעדכן את שיעור המס שנגבה על משאבי טבע )שאינם גז ונפט, מחצבים כגון אשלג, ברום, פוספט, מגנזיום ונחושת( כך שיהיה קראו עוד…

By שני גבאי, ago