fbpx

הישג תקדימי לטובת האינטרס הציבורי בפרשת העלמות המס של בנק הפועלים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram


הישג תקדימי לטובת האינטרס הציבורי בפרשת העלמות המס של בנק הפועלים

בעקבות תהליך אשר הובילה יועמ״שית לובי 99, ד״ר עינת סולניק, נולדו שתי קביעות נורמטיביות חשובות לטובת האינטרס של כולנו בפרשת העלמות המס של בנק הפועלים.
הראשונה – טוענת שגם נושאי משרה בכירים שהיו מעורבים בעוולות ופרשות שערורייתיות צריכים לשלם מכיסם, וכך לא רק אנחנו משלמים (בעלויות שמגולגלות לכספי החוסכים וללקוחות הבנק בעמלות וריביות, ולבסוף גם בקופת האוצר של הציבור כולו שמפסיד מיסים)
השנייה – טוענת שקיימת חשיבות לשאלה מהו הסכום אותם בכירים מחויבים לשלם מכיסם.
**
בשבוע שעבר ניתן פסק דינו הקצרצר של בית המשפט המחוזי-כלכלי, בו אושר הסדר פשרה בפרשת העלמות המס בבנק הפועלים. ההסדר קובע כי נוסף על הסכום שישלם הביטוח בפרשה, שישה נושאי משרה בכירים ישלמו לבנק סכום נוסף בגובה 3.56 מיליון ₪ מכיסם.

בית המשפט נעתר להתנגדות שהגישה יוע״משית הלובי בשם בעל מניות של הבנק, ד”ר הראל פרימק, אשר דורשת שלא יאושר את הסדר הפשרה מבלי שנושאי המשרה ישלמו מכיסם. בשורה של החלטות קצרות ותקיפות דורש בית המשפט את נושאי המשרה להסכים לשלם מכיסם – תחילה סכום של 2.25 מיליון ₪, לגביו הוגשה התנגדות נוספת שכן מדובר בסכום נמוך מידי. ולאחר שזו התקבלה, הומלץ על סכום כספי בסך 3.56 מיליון ₪ . גם על הסכום הזה הוגשה התנגדות, שכן מדובר עדיין בסכום נמוך מדי. בית המשפט דחה את ההתנגדות וכאמור, אישר את ההסדר בפסק דין קצרצר.

כאמור, על אף פסק הדין הקצר, יש לברך את בית המשפט על ההליך שהוליד שתי קביעות נורמטיביות חשובות לטובת האינטרס של בעלי מניות בבנק הפועלים בפרט, ובחברות ציבוריות בכלל (בהן גם הציבור הרחב, שמושקע באמצעות חסכונותיו): האחת, קביעה לפיה התשובה לשאלה “האם על נושאי משרה לשלם מכיסם” – שאלה, שטרם נדונה בפסיקה – היא בחיוב: “כן, על נושאי משרה לשלם מכיסם”; והשניה, קביעה לפיה התשובה לשאלה “האם יש חשיבות כמה על נושאי המשרה לשלם מכיסם” – שאלה, שגם כן טרם נדונה בפסיקה – היא בחיוב: “כן, יש חשיבות לשאלה כמה עליהם לשלם מכיסם”.

לצד ההליך התקדימי, מתעורר קושי בהיעדר פסק דין מנומק. נדמה כי פרשה בעלת חשיבות ציבורית רבה ראויה לפסק דין מנומק, שדן בקביעות הנורמטיביות בהרחבה באופן שיש בו כדי להכווין כהלכה את התנהלותם של נושאי משרה בשוק הישראלי.
אנו שוקלים את צעדינו מבחינה משפטית. תם אך לא נשלם.

כדי לתמוך במאבק החשוב הזה, וגם במאבקים נוספים, הצטרפו אלינו

דילוג לתוכן