fbpx

״שכונה״ בבנק הגדול במדינה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram


כל אזרח ואזרחית במדינה מנהלים את חשבונות הבנק שלהם, יודעים כמה כסף ישנו בעו”ש ומה גובה המשכנתא אותה משלמים. אבל, האם מישהו יודע מה קורה בראש התאגיד הענק שמנהל את הכספים שלנו?
**
בסיומו של תהליך מלא כשלים, דירקטוריון בנק לאומי – הבנק הגדול בישראל, החליט למנות את שמואל בן צבי לתפקיד יו”ר הדירקטוריון, וזאת למרות שיוכל לכהן בתפקיד רק חודשים ספורים ומבלי שתהיה לו כל תקופת חפיפה עם היו”ר היוצא. מינוי יו”ר דירקטוריון של הבנק הגדול בישראל לתקופה כה קצרה עלול לפגוע בכל אחת ואחד מלקוחות הבנק.
ליו”ר הדירקטוריון סמכויות רבות, ומדובר בתפקיד בעל חשיבות רבה ליציבות הבנק ולתפקודו התקין בשגרה, ובמיוחד במצב הביטחוני הנוכחי, שמשפיע כמובן גם על המצב הפיננסי ועשוי להשפיע על יציבות הבנק והמערכת הבנקאית כולה.

למרות שפנינו לדירקטוריון הבנק בטרם החליטו להצביע בעד מינוי בן צבי ליו”ר, וביקשנו לדחות את מועד ההחלטה כדי לאפשר “לצאת מהפלונטר” הקיים, חברי הדירקטוריון החליטו כן לבחור במינוי התמוהה. שוב שגרנו מכתב דחוף, אך הפעם פנינו למפקח על הבנקים וביקשנו להפעיל את סמכותו שלא לאשר את המינוי ולפעול כדי שיבחר יו”ר אחר, שיוכל לכהן בתפקידו לתקופה ממושכת ולהבטיח את יציבות הבנק והמערכת הבנקאית כולה.
אנחנו נמשיך להילחם בכל הזירות למען הציבור, גם בימי המלחמה.

תמיד, אך במיוחד בימי מלחמה, לא נסתרים מעינינו תהליכי פסולים אשר משפיעים על הציבור הרחב.

הצטרפו אלינו ותמכו בפעילות שלנו, הלובי היחיד שדואג לאינטרס הציבורי

דילוג לתוכן