fbpx

לפני כשנה וחצי קיבלנו הכרה משר המשפטים כ”ארגון צרכנים״

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

לפני כשנה וחצי קיבלנו הכרה משר המשפטים כ”ארגון צרכנים״, מה שאומר שמותר לנו להגיש התנגדויות ועררים בשם הציבור הרחב להחלטות של הממונה על התחרות אשר משפיעות על התחרות בשוק ועל המחירים שכולנו משלמים. כדי שנוכל לממש את זכותנו וחובתנו לפי ההכרה הזו, אנחנו צריכים לקבל זכות עיון במידע שמצוי בידי רשות התחרות. פנינו לרשות התחרות במענה ל”גילוי דעת” שפרסמה, ודרשנו שבכל הנוגע למגבלות הקיימות על זכות העיון בשל שמירה על סודיות המידע (למשל, בגלל סודות מסחריים), היא תבחין בין ארגון צרכנים שמייצג את הציבור, לבין חברה מתחרה שמקדמת את האינטרס הכלכלי הצר שלה – כך שארגון צרכנים יוכל לקבל מידע באופן יותר מרחיב (כמובן בכפוף להסכם סודיות).

רק כך, על סמך העיון במידע הזה, נוכל לבצע תפקידנו לשמור על האינטרס הציבורי, ולהגיש עררים במקרים המתאימים.

כדי לשמור על האינטרסים של כולנו ולתקן עוד עוולות כגון זו, חייבים להתחזק – הצטרפו אלינו https://bit.ly/3Wdf3rs


דילוג לתוכן