fbpx

צנזורה במסכה – מה מתחבא בתוך רפורמת השידורים של שר התקשורת?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram


צנזורה במסכה – מה מתחבא בתוך רפורמת השידורים של שר התקשורת?

אחרי שיצא בכותרות חגיגיות, מסיבות עיתונאים, פרסומים והצהרות על פתיחת שוק השידורים לתחרות שתאפשר “מגוון” ו”ביטול הרגולציה”, נוסח הצעת חוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי פורסם כעת להערות הציבור. לאחר בחינה מעמיקה שלו, גילינו שבתוך האריזה היפה מסתתרת למעשה הצעת חוק שהיא לא יותר מצינור של השפעה ישירה עבור פוליטיקאים ובעלי הון על התוכן שישודר לציבור ויוגש כ”חדשות”. נעשה הכל כדי לעצור את זה.

כבר עשרות שנים ששוק השידורים דורש עדכון של הרגולציה. עם התפתחות הטכנולוגיה באופן טבעי התפתחו דרכים חדשות להעברת תוכן, שלא מוסדרות בחוק, וצריך ליישר את המגרש. לפני כשנה פורסמה טיוטת תזכיר חוק לרפורמה מקיפה בשוק השידורים, על בסיס המלצות של ועדה מקצועית, שמתמודדת עם הצורך הזה. ואולם, ברגע ששר התקשורת החדש נכנס לתפקידו, את התזכיר המקצועי הוא דחף לבוידעם, ובמקומו הכריז על ביטול הרגולציה בשוק השידורים ופתיחתה לתחרות.

אז פתחנו את האריזה ובדקנו לעומק מה באמת יש בהצעת החוק החדשה של שר התקשורת: שליטה, כמעט מוחלטת, של שר התקשורת ושל הממשלה במועצה שמפקחת על השידורים. המועצה הנשלטת תהיה בעלת סמכויות נרחבות – למשל, היא יכולה למנוע מגוף לספק חדשות בטענה שזה “לא יתרום למגוון ולתחרות”; לתת קנסות; לקבוע תעריפים; לקבוע הוראות הנוגעות למינויים של נושאי משרה בספקי החדשות; ועוד. באופן הזה, אילו ישודר תוכן שלא מוצא חן בעיני שר התקשורת, או יתר שרי הממשלה, כל שיהיה עליהם לעשות או להורות או לרמוז לחברי המועצה “המקצועית” לטפל בזה. מי צריך רגולציה כשיש שליטה מלאה?

ואם עוד לא הזדעזעתם מספיק, הצעת החוק נותנת לטייקונים השולטים בכלי התקשורת כבר היום, דריסת רגל משמעותית עוד יותר בשידורי החדשות – ההצעה מבטלת את ההפרדה התאגידית שנדרשת בין בעל השליטה למי שמשדר חדשות (חברת החדשות). כך נצרוך את החדשות שלנו ישירות מהטייקונים ובעלי התאגידים הגדולים. במקום פרסומות ל’קוקה קולה’ בפריים טיים, נקבל פשוט עוד חדשות ‘קוקה-קולה’. ההצעה קובעת שגם האיסורים המוגבלים הקיימים על בעלויות צולבות – כמו איסור על מי שמחזיק בעיתון ובאתר חדשות להקים גם ערוץ חדשות – יתבטלו באופן אוטומטי בעוד 10 שנים, וכך התקשורת הריכוזית ממילא תהפוך ריכוזית עוד יותר ונקבל שליטה מלאה של מספר מצומצם של טייקונים ופוליטיקאים במה שמוגש לציבור כ”חדשות”.

כך לא פותחים את שוק השידורים לתחרות. כך מכפיפים את שוק השידורים לאינטרסים פוליטיים ומסחריים. וכשהון-שלטון-ועיתון חוברים יחדיו – מי שישלם על כך הוא הציבור.

הצטרפו אלינו למלחמה למען תקשורת חופשית

דילוג לתוכן