fbpx

עדכונים שוטפים

עצרו את הריבית! אני רוצה לרדת!

שוב ושוב, הבנקים מנצלים את כוחם הריכוזי. אפילו בימים אלו, בעת מלחמה, הם מקפיצים את הריבית על המשכנתאות ומנצלים באופן ציני את חוסר הקשב הציבורי

בוכים כל הדרך לבנק

בזמן שמכונת היח"צ והפרסום של הבנקים מציירת אותם כראשונים לסייע לציבור בימים קשים אלו, הנתונים שחשפנו מוכיחים שהם מקפיצים את הריבית על המשכנתאות ועושקים את

דילוג לתוכן