fbpx
Uncategorized

מכתב ליו"ר הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים (מאי 2018)

למסמך המקורי לכבוד: כב' השופטת (בדימ') אילה פרוקצ'יה יו"ר הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים בנק ישראל ג.נ, הנדון: התנגדות למינוי עו"ד ד"ר יורם טורבוביץ' לדח"צ בבנק לאומי 1 .ביום 2018.04.30 פרסם בנק לאומי, במסגרת הודעה לבורסה (להלן – "ההודעה") את רשימת המועמדים המוצעים למשרת דירקטור חיצוני לשנת 2018 ,כפי שנבחרו קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב לממונה על ההגבלים העסקיים – בקשה להכריז על הבנקים כקבוצת ריכוז (דצמבר 2018)

למסמך המקורי לכבוד: עו"ד מיכל הלפרין הממונה על ההגבלים העסקיים שלום רב, הנדון: תפקידה של רשות ההגבלים העסקיים בהפחתת הריכוזיות והגברת התחרות בתחום הבנקאות 1 .ביום ראשון ה-2018.12.2 הופיעה הממונה על ההגבלים העסקיים (להלן – "הממונה") בפני ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים (להלן – קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב לחברי ועדת פישמן (נובמבר 2017)

למסמך המקורי לכבוד חברי ועדת החקירה הפרלמנטרית כשלי הפיקוח על הבנקים בפרשת הקצאות אשראי ללווים משמעותיים 1 .אמון הציבור הישראלי במערכת הכלכלית וברגולטורים, שעומדים על המשמר על מנת למנוע שערוריות פיננסיות, הינו חיוני ליציבות המשק. האירועים שהיוו בסיס להקמת ועדת החקירה מעוררים שאלות קשות לגבי התנהלותה של המערכת הכלכלית, המערכת קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב למפקחת על הבנקים – התנגדותנו להסדר החוב של אליעזר פישמן (יוני 2017)

למסמך המקורי לכבוד ד"ר חדווה בר המפקחת על הבנקים ג.נ, הנדון: הסדר החוב של אליעזר פישמן 1 .אנו פונים אליך בדחיפות וקוראים לך לפעול לפסילת הסדר החוב על ידי הבנקים. 2 .לאישור הסדר החוב תהיה השפעה מערכתית רעילה על שוק הבנקאות, על אמון הציבור ועל המשק בכלל. מטרתנו הינה לתקן קראו עוד…

By שני גבאי, ago
Uncategorized

מכתב ליו״ר ועדת הכספים – בקשה לחקר התנהלות הבנקים והפיקוח על הבנקים בפרשת ההלוואות לפישמן ודנקנר (ינואר 2017)

למסמך המקורי לכבוד: ח"כ משה גפני כנסת ישראל חבר כנסת נכבד, הנדון: בקשה לחקר התנהלות הבנקים והפיקוח על הבנקים בפרשת ההלוואות לפישמן ולדנקנר 1. בחודשים האחרונים נחשפים פרטים מטרידים על התנהלות הבנקים לאורך שנים רבות מול אנשי העסקים אליעזר פישמן ונוחי דנקנר. הבנקים סיפקו להם הלוואות ענק ללא בטחונות מספקים, קראו עוד…

By שני גבאי, ago
תקשורת

הציבור כבר לא פראייר: הלובי הציבורי מגייס ומרחיב פעילותו

'דה מרקר' לובי 99 הוא ארגון ציבורי ללא מטרות-רווח הנלחם את מלחמת האזרח הפשוט מול 215 הלוביסטים הפועלים בכנסת מטעם בעלי ההון והתאגידים. הלובי שבר אתמול שיא כשגייס 106,000 בחודש אחד מיותר מ-3,000 חבריו. בעקבות הצלחה כספית זו, יוכל הלובי לגייס לוביסט רביעי בשבועות הקרובים והוא נערך לכך. מייסד ומנכ"ל קראו עוד…

By שני גבאי, ago