fbpx
Uncategorized

מכתב למשרד האוצר – תכנית עשרת הצעדים לפיקוח והגברת השקיפות על לוביסטים במשרד האוצר (יוני 2018)

דודי קופל הלשכה המשפטית משרד האוצר מר קופל הנכבד, הנדון: תכנית עשרת הצעדים לפיקוח והגברת השקיפות על לוביסטים במשרד האוצר למסמך המקורי בהמשך לפגישתנו מיום 2018.6.5 ,להלן המלצותינו לנוהל המסדיר את ההתקשרות בין עובדי משרד האוצר לבין לוביסטים: 1 .היתר שדלנות )א( שדלן יפעל במשרד האוצר רק לאחר שקיבל היתר קראו עוד…

By שני גבאי, ago